Yatırım Dünyası


foto

AMAÇ

Yatırım ürünlerini değerlendirme ve yatırım kararını oluşturma becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Yatırım Algısı #Yatırım Prensipleri #Sermaye Piyasaları #Yatırım Ürünleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Türkiye ve Dünya'da yaşanan gelişmeleri, yatırım kararı vermenin temel ilkelerini ve yatırım ürünlerinin neler olduğunu bilir.
Anlar: Yatırım ürünlerini değerlendirme ve analiz etme becerisi edinmenin işine ve kararlarına etkisini anlar.
Yapar: Risk perspektifi ile yatırım kararı arasındaki korelasyonu yorumlayıp, uygun ürün seçimi yapabilir.

HEDEF KİTLE

Yatırım dünyası ile ilgili temel bir bakış açısı oluşturmak isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Finansal Sistem ve Yatırım Dünyası
 • Yatırımın Temel Prensipleri
 • Sermaye Piyasaları- Borsa İstanbul
 • Borçlanma Araçları Piyasası ve Ürünler
  • Bono/ Tahvil
  • Eurobond
  • Kira Sertifikaları
 • Yatırım Fonları
  • Şemsiye Fon Türleri
  • Farklı Fon Türlerinin Piyasa Verilerine Göre Yorumlanması ve Seçimi
 • Borsa Yatırım Fonları
 • Lokal/ Global Çeşitler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Kıyaslama, Fiyatlama, Maliyet
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: