Örneklerle Banka Bilançosu Analizi


foto

AMAÇ

Banka bilançoları içinde yer alan verilerin analizi ve değerlendirilmesi, finansal sonuçların bankacılık sistemi içerisindeki yerinin incelenmesi, yerli ve yabancı bankalarla karşılaştırma yapılması amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Bilanço Analizi #Bilanço Riski #Oran Analizi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bilançoyu meydana getiren aktif ve pasif kalemlerin arasındaki ilişkinin etkilerini bilir. Bilanço yönetimindeki zayıf noktalar, güçlü yanlar ve riskli yerleri bilir. Ülkedeki farklı bankaların bilançolarını karşılaştırabilir ve dünyadaki diğer banka örneklerini incelemeyi bilir. Derecelendirme ve kredi kuruluşlarının banka bilançolarını nasıl inceleyip değerlendirdiklerini bilir.
Anlar: Aktif ve pasif yönetiminde nerelerde sorun olduğunu/ olabileceğini anlar.
Yapar: Bilanço analizinde uygulanan temel hesaplama yöntemlerini uygulayarak bir banka bilançosunun değerlendirilmesini yapar.

HEDEF KİTLE

Banka bilançosunu meydana getiren unsurları anlamak ve bunların analizini yapabilmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Türk ve Uluslararası Standartlara Göre Bankaların Finansal Tablo Çeşitleri ve Tabloların Amaçları
  • Getirili/ Getirisiz Kalemlerin Analizi
  • Bilançoda Vade ve Likidite Yapısının Analizi, Likidite Karşılama Oranı
  • Bilançoda Türk Parası ve Yabancı Para Kavramlarının Açıklanması, Analiz Öncesi Saptamalar
  • Dönemsel Sonuçlar ve Gelişmeler Üzerinden  Aktif Pasif Yapısını İnceleme (Yatay/ Dikey Analiz)
  • Aktif ve Pasif Yapısının Faize Duyarlılık Analizi
  • Yabancı Para Bilanço ve Döviz Pozisyonu
  • Faiz Dışı Gelir ve Giderlerin Analizi
 • Özkaynaklar ve Sermaye Yeterliliği
 • Rasyolar Yoluyla Bilanço Analizi
  • CAMELS ve Temel Rasyolar
  • Sektör Payı, Eşdeğer Grup Analizi
  • Rating Şirketlerinin Rasyolar Yoluyla Değerleme Metodu
  • Gelişmiş Bir Ülke Merkez Bankasının Bankaları Analiz Yöntemi
 • Yurt Dışı Banka Bilançosu Örneklerinin Türk Bankalarının Bilanço Yapısıyla Karşılaştırılması
 • Kriz Yaşanan Ülke Bilançoların Analizi ve Değerlendirilmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Kıyaslama, Mevzuat, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: