Suistimal Farkındalığı ve Mücadele Yöntemleri


foto

AMAÇ

Muhtemel suistimalleri engellemek ve yolsuzlukla mücadelede kullanılabilecek araçların aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Suistimal Farkındalığı #Sürdürülebilirlik #Beyaz Yaka Suçları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Herhangi bir suistimalin hem kurum hem de bireyler için cezai sonuçlar doğuracağını bilir. Suistimallerle karşılaştığı zaman bunu bildirmenin görevi olduğunu bilir.
Anlar: Suistimallerin itibar kaybına neden olduğunu anlar.
Yapar: Suistimalleri önlemek için gerekli aksiyonları alır.

HEDEF KİTLE

Kurum içi suistimal farkındalıklarını artırarak sürdürülebilir ve güvenilir bir iş ortamı yaratmak isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Şirket İçi Suistimal Farkındalığı ve Suistimallerle Mücadele Yöntemleri
  • Suistimallerin Şirketlere Zararları 
  • Suistimaller/ Hileler Nasıl Tespit Edilir? En Sık Görülen Suistimal Türleri Nelerdir?
  • Suistimallerle Mücadele Yöntemleri: Dünyadan En İyi Örnekler
  • ACFE Raporu
  • Etkin Bir Suistimalle Mücadele Programı Nasıl Tasarlanır? Çalışan Bağlılığına Nasıl Etki Eder?
 • Beyaz Yaka Suçları Nelerdir ve Ne Gibi Sonuçları Vardır? 
  • Beyaz Yaka Suçlularının Psikolojik Yapısı
  • Beyaz Yaka Suçları İle Mücadele Yöntemleri
 • Kurum İçi Soruşturmalar ve Dile Getirme Kültürü Yaratma

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik