FAVÖK (EBITDA) ve Nakit Akış Perspektifinde Mali Tablo Analizi


foto

AMAÇ

EBITDA ve nakit akış perspektifinde mali tabloları; bankacı, yatırımcı, yönetici bakış açısı ile analiz etme ve inceleme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#FVÖK (EBIT) #FAVÖK (EBITDA) #Nakit Akış #Oranlar

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: EBIT ve EBITDA kavramlarını ve hesaplamasını bilir. EBITDA’dan nakit akışa geçiş hesaplamasını bilir.
Anlar: Mali raporları EBITDA ve nakit akış perspektifinde analiz etmenin önemini anlar.
Yapar: EBIT ve EBITDA hesaplar, EBITDA’dan nakit akışa geçiş yapabilir. Mali tabloları bankacı, yatırımcı, yönetici bakış açısı ile analiz eder.

HEDEF KİTLE

Karar alma sürecinde mali tablolar analizini kullanan tüm çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • FAVÖK (EBITDA) Hesaplanması
  • Kar/ Zarar Tablosunda EBITDA’yı Arttıracak ve Azaltacak Gri Alanda Kalan Kalemler
  • UFRS, TDHP ve BOBİ- FRS Tablolarda EBITDA Hesaplaması
  • Normalleştirilmiş EBITDA Hesaplaması
 • Operasyonel Net İşletme Sermayesi Hesaplanması ve Analizi
  • Operasyonel Net İşletme Sermayesi ile Nakit Yönetimi Arasındaki Bağ
  • Mevsimselliğin Etkisi
  • Sektörel Örnekler
 • EBITDA'nın Mali Analizde Kullanımı
  • EBITDA ile Faiz Karşılama Oranı
  • EBITDA ile Net Borçluluk İlişkisi ve Analizi
  • EBITDA ile Operasyonel Net İşletme Sermayesi İlişkisi ve Analizi
  • EBITDA’nın Nakde Dönüş Oranı
 • Nakit Akım Tablosunun Yorumlanması ve Analizde Kullanımı
  • Nakit Yeterlilik Oranı
  • Nakit Akımı- Faiz Karşılama Gücü
  • Nakit Akım-  Mali Borç Ödeme Gücü
  • Nakit Akım- Yatırım Yeterlilik Oranı
 • Anahtar Performans Göstergelerinde (KPI) Kullanılan Oranlar
 • Derecelendirme Kuruluşlarında ve Banka Kredi Koşullarında Kullanılan Oranlar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: