Dış Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları


foto

AMAÇ

Eğitimde, dış ticaret işlemlerinde bankacıların karşılaştığı sorunlar ve çözüm yolları konusunda bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Dış Ticaret İşlemleri #Mevzuat #Dış Ticaretin Finansmanı #Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dış ticaretin finansman yöntemleri ve belgelerle karşılaşılabilecek olası sorunları ve ilgili mevzuatı bilir.
Anlar: Ürün ve mevzuat bilgisinin olası sorunlarla karşılaşma riskini azalttığını, karşılaşılan sorunlara çözüm odaklı yaklaşma becerisini desteklediğini anlar.
Yapar: Dış ticaretle ilgili karşılaşılan sorunlara çözüm odaklı yaklaşır, alternatif öneriler getirir.

HEDEF KİTLE

Dış ticaret işlemleri ile ilgilenen pazarlama, operasyon vb. ilgili bölümlerde çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Teslim Şekilleri ve Belgelerde Karşılaşılan Sorunlar
  • Karşılaşılan Riskler
  • Belgelerde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • YP Gayrınakdi Krediler
  • Banka Garantileri, Yurtiçi Teminat Mektupları
  • Garanti Mektupları
 • İthalatla İlgili Gayrınakdi Krediler ve Ödeme Şekilleri
 • Akreditiflerle İlgili Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri
  • Ithalat Akreditifleri
  • Ihracat Akreditifinin İskontosunda Dikkat Edilemesi Gerekenler
  • Vadeli İşlemlerde Bankanın Sorumlulukları
 • Akreditifler ve Özelliği Olan Finansman Teknikleri 
  • Peşin Akreditifler
  • Görüldüğünde Ödemeli Akreditifler
  • Rotatif Akreditifler
  • Karşılıklı Akreditifler
  • Devredilebilir Akreditifler
 • Garanti Akreditifleri (SB L/C)  ve Akreditiflerden Farklı Yönleri
 • Döviz Kredileri
  • Teşvik Sağlayan Belge Türleri, Belgeli Belgesiz Krediler
 • Eximbank Kredileri
  • Kisa Vadeli Ihracat Kredileri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: