Hukuki Düzlemde Akıllı Sözleşmeler


foto

AMAÇ

Blokzincir sisteminde kurulan akıllı sözleşmeler, bunların hukukun hangi alanlarını etkilediği ve yürürlükteki mevzuat kapsamında nasıl değerlendirilmesi gerektiğinin aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Blokzincir #Kripto Paralar #Akıllı Sözleşmeler #NFT #Token

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Akıllı sözleşmelerin ne olduğunu, ne gibi özellikleri olduğunu, hukuki niteliğini ve geleneksel sözleşmeleri nasıl dönüştürebileceğini bilir.
Anlar: Akıllı sözleşmelerin uygulama alanlarını, hangi hukuki konularda problemler ortaya çıkabileceğini anlar.
Yapar: Akıllı sözleşmelerin farklı mevzuatlar çerçevesinde hukuki analizini yapar.

HEDEF KİTLE

Dijitalleşmenin geleneksel sözleşmelere etkisi konusuna ilgi duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Blokzinciri Teknolojisi
  • Blokzinciri Temel Özellikleri
  • Blokzinciri Uygulamaları: Kripto Varlıklar, NFT’ler, Akıllı Sözleşmeler
  • Blokzinciri, Web 3.0 ve Metaverse
 • Akıllı Sözleşme Kavramı: Nereden Nereye?
  • Akıllı Sözleşmelerin Özellikleri ve Uygulama Alanları
  • Akıllı Sözleşmelerin Özellikleri
  • Türkiye’de ve Dünya’da Akıllı Sözleşmelerin Uygulama Alanları
 • Akıllı Sözleşme Türleri
  • Akıllı Sözleşmelerin Hukuki Niteliği
  • Akıllı Sözleşmeler Hukuken Sözleşme midir?
  • Akıllı Sözleşmeler ve Elektronik Sözleşmeler
  • Akıllı Sözleşmelerin Kurulması
  • Akıllı Sözleşmelerin İfa Edilmesi
 • Akıllı Sözleşmelerin Kuruluşunda ve İfasında Meydana Gelen Aksaklıklar
 • Türkiye’de ve Dünya’da Akıllı Sözleşmelere Hukuki Yaklaşım
  • Bekle ve Gör Yaklaşımı
  • Açık Düzenleme
  • Mevcut Kanunlarla İlerlenmesi
 • Akıllı Sözleşmelerin Farklı Hukuk Alanlarıyla Kesişimi
  • Milletlerarası Özel Hukuk
  • Eşya Hukuku
  • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
  • Fikri Mülkiyet Hukuku
  • Vergi Hukuku
  • Tüketici Hukuku
  • Ticaret Hukuku
  • Banka Hukuku
 • Blokzinciri Teknolojisinin Geleceğine Dair Projeksiyonlar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur Yazarlık, Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak