Müzakere Becerileri


foto

AMAÇ

Katılımcılara ikna ve müzakere teknikleri konularında bilgi aktarımı yapılmasının yanısıra uygulamalarla öğretileri pekiştirmektir.

ODAK NOKTALARI

#Müzakere #Dinleme #Soru Sorma #Yaratıcı Problem Çözme #Müzakerede Pazarlık #Müzakere Süreçleri #Kazan-Kazan Politikası #Empati #İlkeli Müzakere #İkna Etme #Kişileri Etkilemek

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Müzakereye hazırlık için gerekenleri, müzakere stratejilerini bilir.
Anlar: İkna, taktik ve stratejileri bilmenin ve pratik yaparak özümsemenin başarılı müzakere süreci yönetmeye etkisini anlar.
Yapar: Müzakere sürecini etkin yönetebilir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Müzakereye Yaklaşım
  • Neden Müzakere Ediyoruz?
  • Müzakerenin Temel Unsurları
  • Müzakerede Karşılaşılan Temel Unsurlar
 • Harvard Müzakere Modeli (İlkeli Müzakere)
  • Rekabetçi Müzakere/ Bütünleştirici Müzakere
  • İhtiyaca Odaklanmak
  • Konular ile Kişileri Ayırmak
  • Çözüm için Seçenekleri Arttırmak
 • Başarılı Müzakerecilerin Özellikleri
  • Etkin Dinlemek
  • Algıyı Yönetebilmek
  • Stres ve Öfkeyi Yönetebilmek
  • Soru Sorma Becerileri
 • Müzakereci Davranış Modelleri
  • Analizci Müzakereci
  • Barışçıl Müzakereci
  • Popüler Müzakereci
  • Güçlü Müzakereci
 • Müzakereye Hazırlık Süreci
  • Ön Müzakere Bilgilerinin Toplanması
  • Kendi Müzakere Stratejilerini Belirlemek
  • Karşı Tarafın Analizi
 • BATNA Çalışması
  • Anlaşma Yapma İhtiyacımız
  • Karşı Tarafın Anlaşma Yapma İhtiyacı
 • Taviz Stratejileri
 • Müzakere Taktikleri
  • Saldırgan Taktikler
  • Zorlayıcı Taktikler
  • Saldırgan Olmayan Taktikler
  • Davranışsal Taktikler
  • İrrasyonel Taktikler
  • Taktiklerin Kombinasyonu
 • Müzakere Stratejileri
  • Hükmetme Stratejisi
  • Bütünleştirme Stratejisi
  • Uzlaşma Stratejisi
  • Uyma Stratejisi
  • Kaçınma Stratejisi
 • İkna Taktikleri
  • İkna Sürecinin Psikolojisi
  • İkna Teknikleri
  • Hogan İkna Psikolojisi
 • Müzakerede Beden Dili

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik