Dijital Finansçı Olmak


foto

AMAÇ

Katılımcıların; gelişen ve dönüşen finans dünyasında, dijital yetkinliklerinin ne olması gerektiği konusunda kazanımlar edinmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Dijital Yetknlikler #Finansal Yetkinlikler # Uzgörü #Dijital Okur Yazarlık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dijital dönüşümün ve gelişimin Finans sektörüne etkilerini bilir.
Anlar: Dijital becerilerin artması, müşteriye ulaşmada, potansiyeli ortaya çıkarmada ve doğru hizmet sunmada etkinliği de arttırmaktadır.
Yapar: Dijital dönüşümün işine etkisine göre projeler üretebilir ve dijital rozetler oluşturmayı öğrenir.

HEDEF KİTLE

Dijital dönüşüm yetkinlikleri konusunda fark yaratmak isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Dijital Yetkinlikler
  • Blkzincir Teknolojisini Anlamak
  • Büyük Veri (Big Data)
   • Finansal Verileri Korumak için Yapılması Gerekenler
  • Yapay Zeka
   • Yapay Zeka Kullanımı ile Finansta Değişen Ürünleri Anlamak ve Geliştirmek
  • Dijital Rzetler
   • Finans Dünyasının Dijital Rozetleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, İletişim, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Esneklik, Global Zeka, Operasyonel Verimlilik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Dijital Okur-Yazarlık, Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: