TRIZ ile Finansal Servislerde İnovasyon Uygulamaları


foto

AMAÇ

Yaratıcı finansal servisleri geliştirmek için kullanılabilecek TRIZ metodunun detaylarını aktarmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Bankacılıkta Gelecek #Finansal Servis Trendleri #TRIZ #FinTech #Müşteri Uygulamaları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Finansal servislerde gelecek trendlerini bilir.
Anlar: TRIZ ile geliştirilen fikirleri uygulamayı anlar.
Yapar: Geliştirilen fikirleri prototipleyip test aşamasına getirir. Gelecek trendleri için TRIZ uygulamaları yapar.

HEDEF KİTLE

Gelecek trendlerini merak edip bu trendlere uygun teknolojiler ve özellikle TRIZ metodu ile çözümler üretmek isteyen çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Finansal Servislerde Gelecek Trendleri
  • Bankacılık Sektöründe Gelecek Tasarımı için Kullanılacak Sistematik İnovasyon Metodları
  • TRIZ Metodu ve Finansal Servisler için Kullanım Alanları       
  • Nasıl Yaratıcı Düşünüp Müşteriye Dokunabilirim?
  • Portföyümdeki Müşterinin Sadakatini Hangi Finansal Araçlarla Artırabilirim?    
  • Banka Kredilerini Cazibeli Kılacak Finansal Modeller Neler Olabilir?
  • Portföyümdeki Müşterilerle Finansal Getiriyi Sağlayacak Yeni Projeler Nasıl Yaptırabilirim?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyon, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Kurumsal Girşimcilik