Uluslararası Ekonomik ve Finansal Kuruluşlar


foto

AMAÇ

Uluslararası ekonomik ve finansal kuruluşları tanıtmak, gündemlerinde yer alan güncel konuları ve Türkiye ile olan ilişkilerini analiz etmek ve tartışmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Uluslararası Finansal Sistem #Düzenleyici Kurumlar #Uluslararası Ticaret Kurumları #Bölgesel Ekonomik Bütünleşme #Bölgesel Örgütler #Bölgesel Kalkınma Bankaları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Uluslararası ekonomik ve finansal kuruluşların ne olduklarını, niçin kurulduklarını ve şu anki mevcut misyonlarını bilir.
Anlar: Uluslararası ekonomik ve finansal kuruluşların gündemlerinde olan güncel konuları takip edip içeriğini anlar.
Yapar: Uluslararası ekonomik kuruluşların gündemlerinde olan konuların Türkiye ekonomisine olan etkisini inceleyip analiz edebilir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Uluslararası Ekonomik Düzenin Tarihi ve Temel Kurumları
  • Uluslararası Para Fonu (IMF)
  • Dünya Bankası Grubu
  • Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
  • Birleşmiş Milletler (UN)
 • Uluslararası Finansal Sistemin Temel Kurumları
  • Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS)
  • Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS)
  • Uluslararası Sermaye Piyasası Kurulları Birliği (IOSCO)
  • Uluslararası Mali Raporlama Standartları (IFRS)
  • Finansal İstikrar Komitesi (FSB)
  • Mali Eylem Görev Gücü (FATF)
 • Uluslararası Ticaretin Düzenlenmesine İlişkin Kurumlar
  • GATT Müzakereleri
  • Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
  • Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)
  • Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC)
 • Bölgesel Ekonomik Bütünleşme ve Bölgesel Örgütler
  • Avrupa Birliği (AB)
  • Asya Bölge Örgütleri
   • ASEAN: Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği
   • APEC: Asya- Pasifik İşbirliği Örgütü
   • RCEP: Bölgesel Kapsamlı Ekonomik İş Birliği
  • Afrika Bölge Örgütleri
   • AFCFTA: Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması
   • Diğer Afrika Bölge Örgütleri
  • Amerika Bölge Örgütleri
   • MERCOSUR: Güney Amerika Ortak Pazarı
   • NAFTA ve USMCA: ABD, Kanada ve Meksika Serbest Ticaret Bölgeleri
 • Bölgesel Kalkınma Bankaları
  • Avrupa Yeniden İnşa ve Kalkınma Bankası (EBRD)
  • Avrupa Yatırım Bankası (EIB)
  • Asya Kalkınma Bankası (ADB)
  • Afrika Kalkınma Bankası (AFDB)
  • Amerika Kalkınma Bankası (IDB)
  • İslam Kalkınma Bankası (ISDB)
  • Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Kıyaslama, Mevzuat, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: