Kredilendirme Sürecinde İlkeler ve Sürdürülebilir Verimlilik


foto

AMAÇ

Firmalara tahsis edilecek kredileri etkin ve verimli kullandırmak suretiyle kredilerin geri dönüşlerini sağlama konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Kredilendirme İlkeleri #Teminatlar #Kredi İzleme #Sorunlu Kredilerde Çözümler #Rekabet ve Verimlilik

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kredi tahsis ilkeleri, kredi teminatları, kredi sözleşmelerinin esaslarını bilir. Kredi değerlendirme analizleri ve kredi değerliliğini bilir. Kredi riskini bilir. Sorunlu kredilerde sorunları giderici yöntemleri bilir.
Anlar: Kredi tahsisinde yapılan hatalı kararın ve eksik alınan belge ve teminatların bankaya maliyetinin nelere mal olacağını anlar.
Yapar: Kredilendirme süreci yönetimini etkin yapar.

HEDEF KİTLE

Genel müdürlük krediler, pazarlama, mali tahlil, tahsis, takip gibi ilgili bölümlerde çalışan kişilerle birlikte şubelerde konuya ilgi ve ihtiyaç duyan çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Bankacılık  Sektöründe Kredilendirme Süreci
  • Ticari Müşteri Grupları ve Faaliyet Döngüleri
  • Kredi Tahsisinde Taleplerin Değerlendirilmesi ve Analizler
  • Kredilendirmede Finansal Olmayan Verilerin Analizi
  • Kredilerin Yapılandırılması
  • Kredi Sözleşmesi ve Teminatlar
  • İzleme ve Kontrol
  • Ekonomik Trendlerin Kredi Müşterileri Üzerindeki Etkileri
  • Kredilerin Sorunlu Hale Gelmesi ve Sorunları Çözme Yolları
  • Bankacılık Sektöründe Rekabet ve Sürdürülebilir Verimlilik

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: