Duygu Okuryazarlığı


foto

AMAÇ

Duygularımızın ve iş birliği içerisinde olduğumuz insanların duygularının bize gönderdiği bilgiyi doğru şekilde işleyerek, doğru ve yerinde kararlar verme, yılmazlık geliştirme, kişiler arası problemleri kolaylıkla çözme, ilişkileri ve iş birliğini güçlendirme becerisi kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Duyguları Tanımak #Ego Durumları#Temas İletileri #Duygu Eylem İlişkisi #Duyguları Yönetmek #Kendi ve Başkalarının Duygularını Dikkate Almak #Empatik Olgunluk #Duygusal İş Birliği

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Duygu okuryazarlığı nedir bilir. Duyguları tanır ve bilir. Ego durumları ve temas iletilerini bilir
Anlar: Kendisinin ve başkalarının duygularını anlar. Duyguyu neyin tetiklediğini anlar. Eylemlerle duygular arasındaki bağlantıları anlar.
Yapar: Duyguları fark eder. Duyguları düşüncelerden ayırt eder. Empatik olgunluk geliştirir. Zor durumlarla başa çıkar. Olumlu ilişkiler geliştirir. Duygusal iş birliği için sorumluluk alır.

HEDEF KİTLE

Duygu okuryazarlığı ile yaşam kalitelerini geliştirmek, iş birliklerini güçlendirmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Duygu Nedir? İşlevi Nedir?
 • Duygu Okuryazarlığı Nedir ve Ne Sağlar?
 • Duygu Okuryazarlığının 4 Temel Becerisi
  • Kendi Duygularımızı Tanıma
   • Limbik Sistem
   • 3 Temel Ego Durumu ve Temas İletileri
   • Eylemlerle Duygular Arasındaki Bağlantılar
   • Duyguları Düşüncelerden Ayırt Etmek
   • Duygusal Tuzakların Farkına Varmak
 • Duyguları Yönetmek
  • Duygunun Farkına Varmak
  • Duyguyu Neyin Tetiklediğini Belirlemek
  • Aynı Olumsuz Duygunun Tetiklenmesi Sırasında Olumlu Eylemi Seçmek
 • Başkalarının Duygularını Dikkate Almak Ve Anlayabilmek
  • Empatik Olgunluk
  • İletişimin Psikolojik Evreleri
  • Zor Durumlarla Başa Çıkmada ve Anlamlı Bir İletişim Kurmada, Pozitif İlişkiler Yaratmada Emsal Analizi: Duygular ve Mikro Mimikler
  • Sezgisel Empati/ Gerçek Empati
 • Duygusal İş Birliği Geliştirmek
  • Duygusal Hatalar
  • Duygusal İş Birliği İçin Sorumluluk Almak
 • Duygu Okuryazarlığını Bütünsel Olarak Uygulamak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: