2022 Beklentilerinin Türk Banka Sektörü Bilançolarına Yansımaları


foto

AMAÇ

Küresel ve yurt içi makroekonomik görünüm, önemli merkez bankalarının kararları ve finansal istikrara ilişkin güncel gelişmelerin yer aldığı çeşitli konuların detaylı bir şekilde incelenerek, bu gelişmelerin Türk banka bilançoları üzerinde yaratabileceği etkiler üzerine senaryoların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Küresel Piyasalar #Politik Gelişmeler #Jeopolitik Gelişmeler #Finansal Piyasalar #Para Politikaları #Ekonomik Göstergeler #Ülke Riski #Piyasa Riski #Merkez Bankaları Kararları #Dereceleme Kuruluşları Kararları #Banka Bilançoları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Küresel piyasalar ve yurtiçi piyasalardaki gelişmeleri nasıl izleyebileceğini bu verilerden risk yönetiminde nasıl yararlanabileceğini bilir.
Anlar: Küresel sistemin dinamiklerini, piyasalardaki gelişmelerin kaynak yönetimlerindeki ve risk yönetimlerindeki etkilerini, Merkez Bankalarının uyguladıkları farklı para politikalarının nedenlerini, bunların banka bilançolarında yaratacağı sonuçları anlar.
Yapar: Yurtdışı ve yurtiçi piyasalardaki gelişmelerin yaratacağı maliyet ve karlılık unsurlarını risk yönetimi için değerlendirebilir, işlem verimliliğini ve banka karlılığını koruyucu sonuçlar yaratabilir.

HEDEF KİTLE

Deneyim yılı min. 5 yıl olan Şube, Bölge, Genel Müdürlük yöneticilerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Gelişmiş ve Gelişmekta Olan Ülkelerin Ekonomik Göstergelerinin Değerlendirilmesi
 • Türkiye’nin Ekonomik Göstergelerinin Değerlendirilmesi
  • Enflasyon, Büyüme, Kamu Bütçesi, Ödemeler Dengesi
  • Cari Açık ve Nedenleri
  • Yakın Gelecekte Cari İşlemler Dengesi Üzerinde Etkili Olabilecek Risk Unsurları
  • Parite Gelişmelerinin Cari İşlemler Hesabı Üzerindeki Etkileri 
  • Jeopolitik Gerginliklerin İhracata Yansımaları
  • Cari Açığın Finansman Yöntemleri
  • Sıcak Paranın Banka Sektöründeki Etkileri
 • TC Merkez Bankası Gözünden Parasal ve Finansal Koşullar
 • Yurtdışı ve Yurtiçi Gelişmelerin Banka Bilançolarına Etkileri
  • Kredi/ Mevduat Oranı
  • Faizlerdeki Hareketlerin Etkileri
  • Kurlardaki Hareketlerin Etkileri 
  • Sermaye Yeterlilik  Rasyosuna Etkiler
  • Karlılığa Etkiler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak