Yüksek Performanslı Takımlar Yaratmak: Koçvari Liderin Takım Yolculuğu


foto

AMAÇ

Liderlerin koçluk yaklaşımı ile takımlarını yönetmesini, birlikte gelişmelerini, daha uyumlu çalışmalarını, hedeflerine ulaşmalarını ve verimli sonuçlar almalarını sağlayacak süreçleri aktarmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Takım Koçluğu #Farkındalık #Takım Ruhu #İlişki Yönetimi #Verimli İlişkiler #Ortak Değerler #Takım Kontratı #Ortak Vizyon #Aksiyon Planı #Paylaşılmış Sorumluluk

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Liderlik bakış açılarını, takım dinamiklerini bilir.
Anlar: Grup ve takım arasındaki farkları ve takımının ortak değerlerini anlar.
Yapar: Takım kontratı, takımın tüm üyelerince benimsenmiş ortak vizyonu yapar. Ortak hedeflere nasıl ulaşacağına dair aksiyon planlarını yapar, her bir takım üyesi gibi sorumluluk alır.

HEDEF KİTLE

Ekip/ takım yöneten yöneticiler ve liderlerin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Liderlik Nedir?
  • Takımını Tanımak: Enerjiyi ve Takım Duygusunu Anlamak
  • Takım Kontratı Oluşturmak
  • Ortak Değerler Oluşturmak ve Ortak Değerler Çerçevesinde Takımı Harekete Geçirmek
  • Güven ve Pozitif Ortam Yaratmak, Katılımcılığı Desteklemek, Farklılıkları Yönetmek
  • Takım Ruhu Yaratmak
  • Takım Vizyonu Oluşturmak, Ortak ve Paylaşılan Hedefler Koymak
  • Ortak Hedefler Çerçevesinde Harekete Geçmek

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Takım Çalışması ve İşbirliği, Kendine Liderlik, Güven Yaratma, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme, Değişim ve Düşünce Liderliği