Kredilendirme Süreçlerinde Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi


foto

AMAÇ

Kredi ürünlerinin çevresel ve sosyal risk yönetimi bakış açısı ile ele alınması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

Konuya ilgi duyan tüm çalışanların yanı sıra krediler, izleme, satış, pazarlama strateji, ürün geliştirme bölümleri ve şube müdürlerinin katılımına uygundur.

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kredilendirme süreçlerinde çevresel ve sosyal risk yönetimi ile ilgili düzenlemeleri bilir.
Anlar: Sürdürülebilirlik ve kredilendirme süreçlerindeki yansımalarının bankacılık uygulamaları üzerindeki etkisini anlar.
Yapar: Çevresel ve sosyal risk yönetimi ile ilgili düzenlemeleri uygular.

HEDEF KİTLE

#Sürdürülebilirlik #Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi #Yatırım Projeleri Finansmanı

İÇERİK

  • Bankacılık Sektörü İçin Sürdürülebilirlik
  • Kredilendirme Süreçlerinde Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi
    • Çevresel ve Sosyal Riskler Nelerdir? Risk Değerlendirmesi Sırasında Nelere Dikkat Edilmelidir?
    • Yasal Mevzuat ve Uluslararası Yaklaşımlar
  • Temel Yerel Mevzuat
  • Ekvator Prensipleri, IFC Performans Standartları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Müşteri Duyarlılığı, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: