Yazı Diline Ruh Katmak Atölye Çalışması


foto

AMAÇ

Yazı dilini rahat ve yaratıcı bir şekilde kullanma becerisi kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Dil Bilgisi Becerisi #e-Posta Yazımı #Duygu İfade Becerisi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yaratıcı yazının herkes için kendine has kuralları olduğunu bilir. Kurumsal hayatta daha derinlikli yazmak için az kelime kullanması gerektiğini bilir. Cümleleri vurgusunu belirlemek için kelimeleri nasıl kullanacağını bilir.
Anlar: Yazışma kültürü üstten asta geçer ve gelişim her zaman devam eder. Yazı dilinde bir kelimenin anlamı herkes için başka olabilir. Yazı dilinde kişinin kendini net ve doğru bir şekilde ifade etmesi hazırlık gerektirir.
Yapar: Yazı dilini doğru kullanmak için zihinsel ve teknik donanımını kullanır. Kendini daha kısa ve net yazarak ifade eder. Yazı dilinde duygularını kurumsal çerçeve içinde öz ve değerleri ile uyumlu olarak kullanır. Yaratıcı yazma becerileri için kendine bir alan açar.

HEDEF KİTLE

Kurumsal hayatta temel yazışma kurallarını bilen profesyonellerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Uygulama: Yazıyla Tanışma
  • Kurumsal Yazışmanın Temeli: e-Postalar
  • Yaratıcı Yazı Düşüncesinin Kurumsal Yazışmaya Katkıları
  • Jenerasyon ve Dil Kullanım Farkları
  • Yeni Nesil İletişim Platformları
  • e-Posta Yazarken Mantık Ne Söylüyor?
  • e-Posta Yazarken Duygular Ne Söylüyor?
  • Kime, Bilgi ve Gizli Alanlar
 • Uygulama: Resimdeki Hikâyeyi Çıkarma
 • Uygulama: Üç Kelime Bir Öykü

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme, Kuşaklararası Etkileşim