Yönetim Becerileri


foto

AMAÇ

Katılımcıların fark yaratan, başarılı bir yönetici olmak için neler yapmaları gerektiği ve edindikleri bilgileri nasıl uygulayacaklarını aktarmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Liderlik #Motive Etme #Güven Yaratma #Performans Geliştirme #Takım Ruhu #İlişki Yönetimi #Farklılıkları Yönetme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yöneticilik ve liderlik yetkinliklerini bilir. Ekibinin performansını arttıracak motivasyon, ikna tekniklerini, duygu yönetimi tekniklerini bilir.
Anlar: Adil bir yönetici olmanın, performans ölçümünün önemini anlar. Doğru yönlendirmenin iş performansına olan etkisini, farklılıkları sinerjiye dönüştürmenin mümkün olduğunu anlar.
Yapar: Takım hedeflerine ulaşmak için takım üyelerini harekete geçirir, takımda potansiyelin performansa dönüştürülmesini sağlar, takım içerisinde durumsal liderlik yaklaşımlarını kullanır, takımda "biz" bilincinin oluşmasını sağlar.

HEDEF KİTLE

Yöneticiler ve yönetici adaylarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Yöneticilik ve Liderlik
  • Yönetim ve Çağdaş Liderlik
  • Rekabet Üstünlüğü Sağlayan Yönetim
  • Vizyon Oluşturma
  • Kurumsal Değişimi Yönetme
  • Karar Verme, Planlama ve Denetleme
  • Yetkilendirme ve Delegasyon Becerileri
  • Ekip Oluşturma
   • Güçlü Yanlar Üzerinde Ekip Oluşturma
 • Çalışanların Gelişimini Sağlama
  • İnsana Yönelik Yönetim
 • İnsanları Etkileme 
  • Kendimizi Kabul Ettirme Teknikleri
 • Motivasyon
  • Çalışanların Motivasyonu Nasıl Yaratılır, Nasıl Korunur?
 • Çatışma Yönetimi Becerileri
  • Çelişkileri Yönetme
 • Departman Kalitesini Arttırma
 • Departmanlar Arası İletişimi Yönetme
 • Takım Ruhu
  • Mükemmel Takımlar
  • Kendisini Yöneten Ekipler
  • Ekibe Bağlılık Nasıl Oluşturulur?
  • Ekip Üyelerinin İnsiyatif Kullanmaları ve Sorumluluk Alması için Yapılması Gerekenler
  • “Biz” Bilinci
  • Takım Ruhunun Ölçülmesi
  • Takım Kalitesini Arttırmak için Uygulamalar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Yetenek Yönetimi, Performans Geliştirme, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği, Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme