Yönetim Becerileri


foto

AMAÇ

Katılımcıların fark yaratan, başarılı bir yönetici olmak için yapmaları gerekenleri ve edindikleri bilgileri nasıl uygulayacaklarını aktarmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Liderlik #Motive Etme #Güven Yaratma #Performans Geliştirme #Takım Ruhu #İlişki Yönetimi #Farklılıkları Yönetme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yöneticilik ve liderlik yetkinliklerini bilir. Ekibinin performansını arttıracak motivasyon, ikna tekniklerini, duygu yönetimi tekniklerini bilir.
Anlar: Adil bir yönetici olmanın, performans ölçümünün önemini anlar. Doğru yönlendirmenin iş performansına olan etkisini, farklılıkları sinerjiye dönüştürmenin mümkün olduğunu anlar.
Yapar: Takım hedeflerine ulaşmak için takım üyelerini harekete geçirir, takımda potansiyelin performansa dönüştürülmesini sağlar, takım içerisinde durumsal liderlik yaklaşımlarını kullanır, takımda "biz" bilincinin oluşmasını sağlar.

HEDEF KİTLE

Yöneticiler ve yönetici adaylarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Yönetim ve Liderlik
  • Ekibi Yönetmek Ne Demektir?
  • Çağdaş Yönetim Kavramları
  • Lider mi Yönetici mi?
  • Durumsal Liderlik
  • Yapabilirlik/ İstek Modeli Nedir ve Nasıl Kullanılır?
  • Doğru Yönetici Kararları Vermek İçin Yöntemler Nelerdir?
  • Gallup ve Google Araştırmaları Yöneticilere Ne Söylüyor?
 • Vizyon/ Hedef Odaklılık
  • Akıllı Hedefler Belirlemek
  • Kilit Alanlar, Görev ve Faaliyetler
  • Etkili Bir Eylem Planı Nasıl Oluşturulur?
  • Çalışanlar Hedefe Nasıl Yönlendirilir?
 • Mükemmel Ekipler Yaratmak
  • Bir Ekibi Mükemmel Yapan Şey Nedir?
  • Takım Ruhu/ Biz Bilinci Nasıl Yaratılır?
  • Esnek Ekipler Oluşturmak İçin Uygulamalar
  • Güçlü Yanlar Üzerinde Ekip Oluşturmak
  • Ekipte Bağlılık Nasıl Oluşturulur?
  • Çalışanların İnisiyatif Kullanmaları ve Sorumluluk Almaları İçin Yapılması Gerekenler
 • Değişimi Yönetmek
  • Değişim Stratejileri
  • Değişim Ne Zaman Gereklidir?
  • Reaktif Değişim ve Sakıncaları
  • Proaktif Değişimi Benimsetmek İçin Yapabileceklerimiz
 • Çatışma Yönetimi
  • Ekip İçi Çatışmalar Neden Oluşur?
  • Çatışmaları Yönetmek İçin Geleneksel Stratejiler ve Geleneksel Stratejilerin Sakıncaları Nelerdir?
  • Akıllı Uzlaşma Nedir ve Nasıl Uygulanır?
 • Ekibi Motive Etmek
  • Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır, Nasıl Korunur?
  • Motivasyon Formülü Nedir, Nasıl Uygulanır?
  • Mikro ve Makro Motivasyon Yöntemleri Nelerdir ve Nasıl Uygulanır?
  • Olumlu ve Olumsuz Geri Bildirim Verirken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
  • Talep-Destek Yöneticisi Olmak
 • Etkileme ve İkna
  • Etkileme ve İkna Nedir?
  • İknanın Formülü
  • Beden Dilini Etkili Kullanmak
  • Güven Yaratan Yönetici Olmak için Neler Yapabiliriz?
  • Dolaylı Çaba Kuralı ve Uygulamaları
  • Yöneticinin Sahip Olması Gereken Üç Otorite Türü Hangileridir? Yönetici Bunları Ne Zaman ve Nasıl Kullanmalıdır?
 • İlişki Yönetimi
  • İlişkilerde Değer Dengesi Nedir?
  • Değer Dengesi Nasıl Pozitif Hale Getirilir?
  • DD (Davranış- Duygu) Modeli
  • Ekiple Empatik İletişim Kurmak
 • Yetkilendirme (Delegasyon) Becerileri
  • Yetki Devrinin Avantajları
  • Yetki Devrini Zorlaştıran Kişisel ve Çevresel Faktörler Nasıl Yönetilir?
  • Yetki Devri Matriksi ve Kullanımı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Yetenek Yönetimi, Performans Geliştirme, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği, Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme