Projelerde Risk Yönetimi


foto

AMAÇ

Projenin başarı şansını arttırmak için olumsuz risklerin olasılığını ve/veya etkisini azaltmak ve olumlu risklerin olasılığını ve/veya etkisini artırmak gerekmektedir. Bu eğitimde, risk yönetimi süreçlerinin girdileri, araçları, teknikleri ve çıktıları aktarılmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Risk Yönetimi #Niteliksel Risk Analizi #Niceliksel Risk Analizi #Risk Yanıtlaması #Sonuç ve Çözüm Odaklılık #Risk Kırılım Yapısı (RKY)

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Riskleri belirlemeyi ve yönetmeyi bilir. Risk seviyelerini ve risk yanıtlarını bilir.
Anlar: Risk yönetiminin projenin başarısına doğrudan etki ettiğini anlar. Tehditleri ve fırsatları belirlemeyi anlar.
Yapar: Risk listelerini oluşturur, riskleri periyodik olarak takip eder ve yönetir. Proje risklerini kabul edilebilir bir seviyede tutar.

HEDEF KİTLE

Proje yöneticileri, proje risk uzmanları, proje takip uzmanları, proje yöneticisi yardımcıları, proje risk yöneticileri, risk sorumluları, program yöneticilerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Proje Risk Yönetiminin Planlanması
  • Proje Risklerinin Tanımlanması
  • Niteliksel Risk Analizinin Yapılması
  • Niceliksel Risk Analizinin Yapılması
  • Proje Risk Yanıtlarının Planlanması
  • Proje Risk Yanıtlarının Uygulanması
  • Proje Risklerinin İzlenmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Maliyet, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: