Psikolojik Sermaye (PsyCap)


foto

AMAÇ

Aile ve iş ilişkilerimizde etkili olacak şekilde psikolojik sermayeyi 4 ana alanda (umut, öz yeterlilik, dayanıklılık ve iyimserlik) geliştirmek üzere yapabileceklerin aktarılmasıdır.

ODAK NOKTALARI

#Psikoljik Sermaye #Umut #Öz Yeterlilik #İyimserlik #Duygusal Dayanıklılık #Resilience #Kişisel Farkındalık #Pozitif Psikoloji

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dayanıklılık, olumlu düşünme ve geleceğe dair hedefler koymanın önemini bilir. Dayanıklılık, olumlu düşünme ve geleceğe dair hedefler koymanın ipuçlarını öğrenir. Zor zamanlarda motivasyonu yüksek tutmanın önemini bilir.
Anlar: Kendi ile ilgili farkındalığı artar ve güçlü yönlerinin farkına varır.
Yapar: Bireysel olarak PsyCap’in 4 alanında gelişim gösterir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Psikolojik Sermayemiz Nedir?
 • 4 Unsurun Çarpan Etkisi
 • Bir Nefes Pratiği ile Başlayalım!
 • Pozitif Psikoloji ve Psycap
 • Bedenimiz Bize Ne Diyor?
 • Beynimizde Neler Oluyor?
 • Umut Bir Strateji mi?
 • Mood Asansöründe En Altta Umutsuzluk Var!
 • Umutun Üç Basamağı: Hedef, Yol, Yetkinlik
 • Düşünen Beyin, Hisseden Beyin: Umut Bunun Neresinde?
  • İstemek ve Yapabilmek
  • İsteği Umuda Çevirebilmek
  • Umudun Neye Faydası Var?
 • Gerçekçi İyimserlik
 • Olumlu Beklentiler
 • Dayanıklılık – Yılmazlık
 • Yılmazlık Kaslarımızı Nasıl Geliştiririz?
 • Özyeterlilik, Özgüven İnşa Etme
 • Farkındalık  ve Odaklanmanın Önemi
 • Ben Kimim?: Değerler ve Güçlü Yanlar
 • Sezgilerimi Neler Blokluyor?
 • Alışkanlıklarım Ne Kadar Güçlü?
 • Enerjimi Neler Çalıyor ve Bunlarla Nasıl Baş Edebilirim?
 • Etki Sürecini Etkileme
 • Kendim İçin Yapacaklarım
 • Çevrem İçin Yapacaklarım

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Kendine Liderlik, Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: