Uluslararası Ticaret ve Finansmanı


foto

AMAÇ

Uluslararası ticaret işlemlerinin nasıl yapılacağı, işlemlerde nelere dikkat edileceği ve hangi ödeme şekillerinin kullanılacağı incelenirken, bu işlemlerin finansmanında kullanılan nakdi ve gayri nakdi kredilerin incelenmesi ve katılımcılara firmaların ihtiyacına uygun ürün seçme becerisi kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Dış Ticaret #Finansman Yöntemleri #Risk Analizi #Ürün Seçimi #Çözüm Odaklılık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dış ticaret ürünlerini ve döviz kredilerini bilir.
Anlar: Müşteri ihtiyaçlarını ve olası riskleri anlar.
Yapar: Müşteri ve banka için doğru ürün seçimini yapar.

HEDEF KİTLE

Şubelerdeki pazarlama ekipleri ile birlikte genel müdürlük ekiplerinden konuya ilgi ve ihtiyaç duyanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Ödeme Şekilleri ve Finansal Olarak Kullanımı
  • Peşin Ödeme ve Finansman
  • Mal Mukabili Ödeme Şekli ve Finansman
  • Banka Ödeme Ykümlülüğü (Bank Payment Obligation- BPO)
  • Vesaik Mukabili Ödeme Şekli ve Finansman
  • Kabul Kredili Ödeme Şekilleri ve Finansman Olarak Kullanılmaları
  • Poliçeler- Aval ve İskonto Yöntemiyle Finansman Yaratma
  • Akreditif Karşılığı İşlemlerde Finansman Teknikleri
   • Teyitli- Teyitsiz Akreditifler ve Finansman
   • Peşin Ödemeli (Red Clause) Akreditifler ve Finansman
   • Vadeli Akreditif (Deferred Payment L/C) ve Finansman
   • Kabul Kredili Akreditif (Acceptance L/C) ve Finansman
   • Stand-By Akreditifler ve Finansman
 • Nakdi Kredi Finansman Modelleri Döviz Kredileri
  • Türkiye’de Yerleşik Bankaların Açacağı Krediler
   • Döviz Kredileri
   • Eximbank Kredileri
  • Yurt Dışından Alınan Krediler
   • Prefinansman Kredileri
   • Postfinansman Kredileri
   • Ülke Kredileri
 • Factoring ve İhracat Finansmanı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Fiyatlama, İkna, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girişimcilik