Dış Ticaret İşlemleri Eğitimi


foto

AMAÇ

Dış ticarette kullanılan ürünlerin uygulama ile aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Dış Ticaret #Mevzuat #Kredi #Risk

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dış ticaret ile ilgili ilgili mevzuatı ve ürünleri bilir.
Anlar: Dış ticarette kullanılan finansman tekniklerini anlar.
Yapar: Müşterinin dış ticaretle ilgili işlemlerini çözümleyerek yapar.

HEDEF KİTLE

Dış ticaret işlemlerini öğrenmek isteyen, pazarlama ve operasyon bölümü çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Dünya'daki Gelişmeler
  • 2001’e Kadar Gerçekleşen Olaylar
  • 2008 Krizi ve Sonrası
  • 2020 ve Sonrasındaki Beklentiler
 • Dış Ticarette Karşılaşılan Riskler ve Kullanılan Belgeler
  • Alıcı ve Satıcının Karşılaştığı Riskler
  • Risklerden Korunma Yöntemleri
  • Riskleri Azaltmak için Yapılacak Işlemler
 • YP Gayrınakdi Krediler
  • Banka Garantileri ve Yurtiçi Teminat Mektupları
  • Garanti Mektupları
 • İthalatla İlgili Gayrınakdi Krediler ve Ödeme Şekilleri
  • İthalat Işlemleri Gayrinakdi Krediler
  • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
 • Akreditifler ve Özelliği Olan Finansman Teknikleri
  • Peşin Akreditifler
  • Görüldüğünde Ödemeli Akreditifler
  • Rotatif Akreditifler
  • Karşılıklı Akreditifler
  • Devredilebilir Akreditifler
 • Garanti Akreditifleri (SB L/C)  ve Akreditiflerden Farklı Yönleri
  • Garanti Akreditifleri 
  • Nerelerde Kullanılır?
  • Akrediften Farkları Nelerdir?
 • Post Finansman ve Kullanım Alanları
 • Döviz Kredileri
  • Teşvik Sağlayan Belge Türleri, Belgeli Belgesiz Krediler
 • Eximbank Kredileri
  • Kısa Vadeli Ihracat Kredileri
  • Diğer Krediler
 • Ülke Kredileri
 • Sendikasyon ve Konsorsiyum Kredileri
 • Dış Ticaret Ürünlerine Özgü Fiyatlama Teknikleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Fiyatlama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: