İlişkide Farkında Olmadıklarımız


foto

AMAÇ

İlişki kalıplarımızı, değer yargılarımızı ve kutuplarımızı keşfederek gölge taraflarımızı da hayatımıza katma becerisi kazanmaktır. Zorlandığımız ilişkileri, kendimizle temas etmek için nasıl ele alabileceğimizi öğrenerek daha derin, zengin bir zeminde ilişkileri deneyimle fırsatı yakalamaktır.

ODAK NOKTALARI

#İlişki Yönetimi #Farkındalık #Bütünleşmek #Duygusal Dayanıklılık #İletişim #Farklılıkları Yönetmek

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Zemin- ihtiyaç ilişkisinin bireyler arası ilişkileri nasıl etkilediğini bilir. Etkili iletişimde kilit konuların neler olduğunu bilir. Hümanistik ve varoluşçu felsefenin insan ilişkilerine bakış açısını bilir. İlişki tarzlarını ve bunların işlevsel ve işlevsel olmayan kullanım alanlarını bilir.
Anlar: Aynı olay ya da olgunun kişileri neden ve nasıl farklı etkilediğini anlar ve farkında olmadan kullandığımız ilişki tarzlarının ve değer yargılarının yaşam üzerindeki izdüşümünü anlar.
Yapar: Zorlanma anlarında ve zor ilişkileri aracılığı ile ilişki kalıplarını, değer yargılarını ve kutuplarını farkeder, bunları farkındalıkla ele alarak seçimsiz olarak kullandığı ilişki kalıplarının yerine o anki duruma en uygun olan ilişki tarzını seçimli olarak kullanabilir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Zemin- İhtiyaç İlişkisi
  • İkili İlişkilerde Zorlanma Nedenleri
  • Varoluşçu Felsefe ve Hümanistik Bakış Açısından İlişkiler
  • Zorlandığımız İlişkilere Farkındalıkla Yaklaşmak
  • İlişkide İletişimin Kilit Noktaları
  • İhtiyaçların Karşılanmasını Engelleyen Faktörler ve Bunları Yeniden Ele Almak
  • Barındırdığımız Kutuplar
  • İlişki Tarzları
  • İlişki Tarzlarının İşlevsel ve İşlevsel Olmayan Kullanımları
  • Duygusal Dayanıklılığımızı Artırmak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme