Taşınır Rehni Kanunu


foto

AMAÇ

Ticari işlemlerde "Taşınır Rehni" kavramını detaylarıyla aktarmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Teminat #Kredi #Temerrüt #TİTRK #Rehin #Ticari İşletme Rehni #Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Ticari İşlemlerde taşınır rehninin tanımını, amacını, teminat kavramını, bu rehnin kurulması, tarafları, tarafların hak ve yükümlülükleri, rehnin sonra ermesi, temerrüdün sonuçlarını bilir.
Anlar: Teminatın kurulmasında ve yürürlükte kaldığı sürede kurallara uyulmasının etkisini ve kredide temerrüt etkilerini anlar.
Yapar: Ticari işlemlerde taşınır rehni sözleşmesinin hazırlanması, tescili, değiştirilmesi ve sona ermesi aşamalarında gerekli kontrolleri yapar, kredide temerrüt durumunda seçenekleri değerlendirir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Teminat
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni
  • İlgili Mevzuat
  • Amaç ve Karşılanan ihtiyaç
 • Ticari İşletme Rehni ile Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Karşılaştırılması
  • Değişikliğin Artıları ve Eksileri
  • 6570 sy Kanun Öncesi Kurulan Ticari İşletme Rehinlerinin Akıbeti
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Kurulması
  • Şartlar
  • Rehin Sözleşmesi
  • Tescili
  • Rehin Sözleşmesinin Tarafları
  • Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
  • Taraflarda Değişiklik
   • Kredinin Devri (Assignment/ Transfer)
   • Rehinli Varlığın Devri
 • Rehnin Kapsamı
  • Rehnedilebilir Varlıklar
  • Rehnedilemez Varlıklar
  • Teminat Altındaki Alacaklar
 • Kredide Temerrüt Sonrası Bankanın Hakları
  • Mülkiyetin Devri
  • Takip
  • Kiralama ve Lisanslama
  • Alacağın Varlık Yönetim Şirketine Devri
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sona Ermesi
  • Kredi Alacağının Sona Ermesi
  • Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Nedeniyle Sona Ermesi
  • Rehnin Alacaktan Bağımsız Olarak Sona Ermesi
 • Cezalar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: