Veriyi Görselleştirmek ve Hikayeleştirmek


foto

AMAÇ

Veri görselleştirmenin temellerini, uygulama alanlarını ve pratik çözümlerini hem tasarım hem de hikayeleştirme perspektifinden aktararak, hikaye anlatıcılığını veri kapsamında kullanma yetkinliğini kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Veri Görselleştirme #Veri Hikayeleştirme #Veri Odaklı İkna #Veri Odaklı Karar Alma #Veriden Anlam Çıkarma #İletişim #Tasarım

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Veri görselleştirme ve veri hikayeleştirme metodolojisinin adımlarını bilir. Hangi durumda hangi veri görselleştirme tekniğini uygulaması gerektiğini bilir. Hangi durumda hangi hikaye kurgusunu kullanması gerektiğini bilir.
Anlar: Veri odaklı karar aldırmak için ikna etmesi gereken kitlenin özelliklerini ve ihtiyaçlarını anlar. Tasarım öğelerini veri görselleştirmede nasıl kullanması gerektiğini anlar. Hikayeleştirmenin, sadece veri paylaşmaktan neden farklı olduğunu ve gücünü anlar.
Yapar: Hedef kitleye ve yaptığı analizlere en uygun veri görselleştirme tekniğine karar verir. Veriyi sadece göstermekle kalmaz, hedef kitleyi aksiyona sürükleyecek şekilde öngörüleri belirler ve sunuma etkin bir şekilde yansıtır. Veri odaklı karar aldırmak için veri hikayeleştirme öğelerini etkin şekilde kullanır.

HEDEF KİTLE

Katılımcıların temel seviyede Excel ve PowerPoint kullanıcısı olması ön koşuldur. Excel ve/veya PowerPoint üzerinde raporlama, veri analizi, veri görselleştirme yapan ve bu doğrultuda çalışma arkadaşlarına, diğer birimlere, yöneticilerine ya da üst yönetime sunumlar hazırlayan çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Veri Görselleştirme Konsepti
  • Veri Görselleştirmenin 3 Ana Prensibi
  • Keşifsel ve Açıklayıcı Veri Görselleştirme Teknikleri
 • Vaka Çalışması: Örnek Olay Üzerinden Uçtan Uca Veri Görselleştirme Örneği İncelemesi ve Analizi
 • Veri Görselleştirme Metodolojisi
  • Kapsam Analizi 
  • Doğru Gösterim
   • Karar Ağacı ile Grafik Türünü Belirleme
   • Analog Çalışma
   • Veri Görselleştirme Çeşitleri
    • Basit Metin
    • Tablolar
     • Vaka Çalışması: Tablo Formatlama
    • Grafikler
  • Fazlalıklardan Kurtul
   • "Clearclutter" Metodu
   • Veri- Mürekkep Oranı
   • Vaka Çalışması: Clearclutter- Grafik Temizliği
  • Odak Ayarlaması
  • Veriyi Konuşturma
 • Veri Hikayeleştirmeye Giriş
  • Görselleştirme ve Veri Hikayeleştirme İlişkisi
  • Hikayeleştirmenin Önemi
 • Veri Hikayeleştirme (Data Storytelling) Seviyeleri: Keşfet (Explore), Açıkla (Explain), Aksiyon/ Etkile (Inspire)
 • Veri Hikayeleştirmenin Adımları
  • Ön Hazırlık 
  • Hikayeyi Kurgulama
   • Dramatik Hikaye mi Piramit Prensibi mi?
    • Vaka Çalışması: Dramatik Hikaye Kurgusu Oluşturma
 • Analog Çalışma ve Sayfa Düzenini Belirleme
 • Slaytları Üretme ve Mesajları Yerleştirme
 • Animasyon ve Çoklu Slayt ile Hikayeyi Zenginleştirme
 • Destekleyici Slaytları Hazırlama

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Kara Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur-Yazarlık