İK’cılar için Mentorluk Süreç Tasarımı


foto

AMAÇ

Mentorluk sürecinin organizasyonların yapısına göre yapılandırılmasını sağlamak için sürecin, organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilmesi gerekir. Eğitimin amacı; organizasyonel ihtiyaçların ortaya konulmasının fark edilmesi ve doğru dizayn edilmesi noktasında, İnsan Kaynakları profesyonellerine destek olmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Mentorluk #Organizasyonel Gelişim #Öğrenen Organizasyonlar

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Organizasyonun ihtiyaçlarının nasıl tespit edileceğini bilir. Mentorluk sürecinin ana adımlarının neler olması gerektiği ve bu adımlarda yapılması gerekenleri bilir.
Anlar: Mentorluk sürecinin faydalarını anlar, organizasyonun ihtiyaçlarını anlar ve uygun süreç tasarımında hangi araçların uygun olacağının farkındadır.
Yapar: İhtiyaçları doğru analiz ederek, doğru araçların kullanır, sürecin her bir noktasında ne yapılması gerektiğini doğru planlar ve uygular.

HEDEF KİTLE

Insan kaynakları ve organizasyonel gelişim konusunda çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Organizasyon Ihtiyaçlarının ve Üst Yönetimin Beklentilerinin Netleştirilmesi
  • Organizasyonun Strateji ve Yatırım Planları  
  • İş Modeli ve Iş Modelinin Ihtiyaçlarının Anlaşılması
  • Organizasyonel Gelişim Alanları
  • Liderlerin Yetkinliklerinin Analiz Edilmesi
  • Çalışanların Gelişim Alanları
  • Yeteneklerin Gelişim Alanları
 • Mentorluk Süreç Tasarımı
  • Mentorluk Sürecinin Organizasyon Için Faydalarının Netleştirilmesi
  • Mentorluk Programının Sınırlarının Netleştirilmesi 
  • Mentor ve Menti Ilişkisinin Sınırları, Roller ve Sorumluluklar
  • Mentor ve Menti Belirleme Kriterleri
  • Mentor ve Menti Değerlendirme Kriterleri
  • Mentor ve Menti Programının Diğer Programlar ile Desteklenmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma,
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme