Yapıcı Eleştirel Düşünme


foto

AMAÇ

Veriler ile daha rasyonel ve doğru kararlar verme, yapılan işleri daha fazla sorgulama ve iyileştirme, farklı bilgileri birleştirme ve bu sayede yenilikçi yeni çözümler üretme becerilerini geliştirmektir. Eğitimde düşünme stilleri ve verileri yıkıcı değil yapıcı bir şekilde etkili kullanma, bunlardan yaratıcı hizmet, ürün veya iş yönetimi çözümleri üretme konusunda yöntemler pratiğe yönelik uygulamalar ile sunulacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Değişime Açıklık ve Uyum #Vizyon #Liderlik #Fırsatları Değerlendirme #İlişkileri ve Farklılıkları Yönetme #İnisiyatif Kullanma #Çalışan Odaklılık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Farklı bilgileri bir araya getirebilir. Değişen piyasa ve bankacılık koşullarını izler, bunların Bankacılık sektörüne ve işe etkilerini gözlemler ve sonuçlar çıkartır. Değişik bölüm ve kurumların sürece katılma yöntemlerini öğrenir.
Anlar: Verinin önemini ve farklı kullanımlarını anlar. Çevresindeki değişimi, iç/ dış müşterilerin değişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlar.
Yapar: Farklı bilgileri bir araya getirip yenilikçi çözümler üretebilir. Verilerin gerçek kaynaklarını daha iyi irdeler ve verileri daha iyi kullanır. Yeni verilerden yenilikçi çözümler üretebilir. Yenilikçi düşünme yetkinliklerini geliştirmeye başlar. Açık inovasyon kavramını uygulamaya başlar. Farklı tarafların ihtiyaçlarını anlayarak ortak yenilikçi çözümler üretebilir. Kurum içi veya dışı yeni ve yenilikçi hizmet, ürün ve çözümler geliştirir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Yapıcı Eleştirel Düşünme Kavramı
  • Yapıcı Eleştirel Düşünme Niçin Önemli Bir Yetkinlik Haline Geldi?
  • Karmaşıklaşan Dünyada Eleştirel Düşünebilmenin Yararları
  • Beynimiz Nasıl Çalışıyor?
  • Eleştirel Düşünmenin Önündeki Zihni Engeller
 • Bütünsel Analiz, Model ve Bağlantıları Yapabilmek
  • Yeni Normalde KİSMET Modeli ile Eleştirel Düşünme
  • Bağlantılar Kurma
  • Sistem Bütününü Anlama
  • Açık İnovasyon ile Paydaşlardan ve Paydaş Olmayanlardan Bilgileri Biraraya Getirebilme
  • Yapıcı Eleştirel Düşünme Modeli
 • Kalıp ve Algı Sorunlarını Aşabilmek
  • İnkâr Eğrisi ile Algı ve Düşünme Hatalarını Aşma Yöntemleri
  • Sorgulama ve Farklı Düşünme İpuçları
  • Gerçek Bilgiye Ulaşmak için İç- Dış Müşteriyi ve Konuyu Anlama, Doğru Soruları Sorma Teknikleri
 • Olumlu Eleştirel Düşünme Teknikleri
  • Sorunları Gözlemleme ve Fırsatlara Dönüştürerek Tanımlama Yöntemleri
  • Konuyu Tüm Yönleri ile Analiz Etme Yöntemleri
  • Parçaları Birleştirme ve Yaratıcı Sonuçlar Bulma
  • Kaynakları Etkili Kullanma Tekniği
  • Eleştirel Karar Verme

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık, Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Esneklik, Operasyonel Takip ve Bilinç, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girişimcilik