NLP İlkeleriyle İletişim


foto

AMAÇ

Katılımcıların; NLP teknikleri ile etkili iletişim tekniklerini anlama, bu tekniklerle iş hayatının ve günlük hayatın stresinden kurtulma becerileri ile birlikte başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanmaları amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Zihin Dilini Programlama #Bilinçli Zihin Bilinçaltı #Kişilik Özellikleri #Empatik İletişim

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: NLP’nin, başarıdaki yeri ve iletişimin en temel parçalarından olan jest ve mimikleri, iletişimi daha etkili bir hale getirmek için doğru zamanda ve ayarını bilerek kullanma yollarını bilir.
Anlar: İnsanlarla yanlış iletişim kurma iş hayatında, sosyal hayatta ve aile hayatında problemlere sebep olurken doğru iletişim daha başarılı ve daha mutlu bir hayatın kapılarını açan bir anahtar olacaktır.
Yapar: NLP ile bilinçli zihin ve bilinçdışı zihin yapılarını anlar ve iç ve dış iletişimi dizayn eder.

HEDEF KİTLE

Bilinç ve bilinçaltı düzeyde zihin yapısını öğrenmek ve güçlü iletişim kurmak isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • NLP Nedir?
 • NLP İle İletişim
 • NLP İle Frekans Yakalama
 • Empatik İletişim Nedir?
 • Farklı İnsan Kişilikleri ve Özellikleri
 • Görsel, İşitsel, Dokunsal Kişilerle İletişim
 • Algılama Biçimlerine Göre İletişim
 • İletişimde  Kalibrasyon
 • Sözsüz İletişim
 • Beden Dilinin Etkin Kullanımı
 • İletişim Tarzımız
 • Meta Programlar
 • İletişim Engelleri ve Aşma Yolları
 • Kazan- Kazan İlkesi
 • Yeniden Çerçeveleme Tekniği
 • Aynalama Tekniği
 • 3 Sandalye Metodu
 • Eleştiride Sandviç Metodu
 • Duygusal Kredi Hesabı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: