Sürdürülebilir Finansman Araçları


foto

AMAÇ

Sürdürülebilir finans dünyasında öne çıkan sürdürülebilir finansman araçları hakkında bilgi vermektir.

ODAK NOKTALARI

#Yeşil Tahviller #Sürdürülebilir Finans Mekanizmaları #Sürdürülebilir Finans Çerçevesi Oluşturma

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Sürdürülebilir finansman ihtiyacının nereden doğduğunu ve nasıl tetiklendiğini bilir. Sürdürülebilir finans araçları arasındaki farkları bilir.
Anlar: Farklı finansman araçları arasındaki nüans farklarını fark eder, hangi durumlarda hangi araçların daha uygun olduğunu anlar.
Yapar: Sürdürülebilir finans çerçevesi hazırlığı sürecinde gerekli adımları analiz eder. İlgili ekiplerin tayin edilmesi ve yönlendirilmesi için koordinasyon sağlar.

HEDEF KİTLE

Sürdürülebilir finansman mekanizmaları ve yeşil tahvil çerçevesi hazırlığı süreci hakkında bilgi edinmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Sürdürülebilir Finansman İhtiyacı
  • Sürdürülebilir Finans Olgusunun Tarihsel Gelişimi
  • Sürdürülebilir Finansmanı Tetikleyen Nedenler
 • Sürdürülebilir Finansman Tanımı
  • Sürdürülebilir Finansman Nedir ve Ne Değildir?
  • Dünyadan Örneklerde Sürdürülebilir Finansman Tanımları
  • AB Sürdürülebilir Finans Taksonomisi
 • Konvansiyonel Sürdürülebilir Finans Ürünleri
  • Uluslararası Kalkınma Kredileri
  • Yeşil Krediler
  • Sürdürülebilirlik Bağlantılı Krediler
 • Alternatif Sürdürülebilir Finans Ürünleri
  • Yeşil Bono ve Tahviller
  • Sosyal Tahviller
  • Sürdürülebilirlik Tahvilleri
  • Yeni Nesil Tahviller: Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahvilleri ve İklim Geçiş Tahvilleri
 • Sürdürülebilir Finans Çerçevesini Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Yeşil/ Sosyal Tahvil Prensipleri
  • Tahvil Çerçevesinin Alt Başlıkları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Global Zeka, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: