Gerçek Dünyadan Örneklerle İş Analizi


foto

AMAÇ

Vaka çalışmaları ile formal gereksinim analizi araçlarının ve tekniklerinin katılımcılar tarafından deneyimlenmesini sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#İş Analizi #Yazılım Gereksinimleri #İş Analizi için Görsel Modeller #İş Analizi Eserleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İş analizi konusunda dünya genelinde kullanılan iyi uygulamaları bilir.
Anlar: Yazılım gereksinimlerini ve gereksinimlerin hangi tekniklerle modelleneceğini anlar.
Yapar: Analizden tasarıma, kodlamaya ve teste geçişe imkan verecek formal analiz eserlerini üretir.

HEDEF KİTLE

İş analiz bölümü, teknik mimarlar (Enterprise Architects and Technical Architect, DBA, Solution Architects) olmak üzere orta ve üst düzey yöneticilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • İş ve Yazılım İhtiyaçlarını Belirlemek
    • Fonksiyonel Olan ve Olmayan (Süreç, İş Kuralları, Mimari) İhtiyaçları Kategorilerle Ortaya Koymak
    • Detaylandırmak ve Use-Case, User Stories, Çeşitli UML Diagramları gibi Formal Yollarla Modellemek
  • Vaka Çalışması ile Formal Analiz Araç ve Teknikler
  • Analiz Çalışmaları İçin Günlük Hayatta Kullanılabilecek Tüyolar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: