Uygulamadan Gerçek Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci


foto

AMAÇ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine şirketlerin uyum sürecinin sağlanması kapsamında yapılan çalışmaların, Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği ile getirilen düzenlemelerin, Kişisel Veri İşleme Envanterlerinin hazırlanması, envanterin VERBİS dönüşümlerinin yapılması ve VERBİS’e kayıt işlemlerinin, hukuki, teknik ve idari tedbirlerin neler olduğu ve ne şekilde uygulandığının Türk mevzuatı ve Avrupa Birliği ve Dünya'daki düzenlemeler ve bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, perakende, AVM, gayrimenkul, elektronik ticaret, lojistik, otomotiv, sağlık, eğitim, gıda, hizmet, belediyeler gibi çeşitli sektörlerden ve alanlardan edinilen örnek uygulamalarla anlatılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Kişisel Veri #VERBIS #KVKK #Veri Envanteri #Kişisel Verileri Koruma Kurulu #GDPR

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ikincil düzenlemelerini, Avrupa Birliği Kişisel Veri Koruma Düzenlemelerini, sektör uygulamalarında kişisel verilerin korunması uygulamalarını bilir.
Anlar: Kişisel Verileri Korunması Kanunu'na uyum sürecinin tüm basamaklarını, uygulamasını ve muhtemel sonuçlarını anlar.
Yapar: Uyum süreci kapsamında geliştirilen politikaları uygular, oluşturulan teknik altyapıyı kullanır, Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun kararları ve şirket içi Kişisel Veri Koruma Biriminin uygulamalarını yapar.

HEDEF KİTLE

İçinde kişisel veri barındıran verileri elde eden, işleyen ve paylaşan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Supranasyonel (Uluslarüstü) Hukuk Sistemi ve Uyum Kavramı
 • Veri Temelli Dünyanın Geçmişi ve Muhtemel Geleceği: Moore Yasası Artık Geçerli Değil mi?
 • Veri Korumanın Gelişimi: Veri Koruma mı? Mahremiyet mi?
 • Türk Hukuku ve AB GDPR Hakkında Genel Bilgi ve Karşılaştırma
 • Kişisel Verinin Yönetimi Sahiplerinde mi, Yoksa bu Düzenlemeler Bir İllüzyon mu?
 • Kişisel Veri/ Özel Nitelikli Kişisel Veri ve Verilerin İşlenmesi
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri Gerçekte Nedir? Nasıl Oluşturulur? VERBIS Nedir?
 • Yurtdışı Aktarım: Omnichannel Yönetimi Kapsamında Örnek Vaka Analizi
 • İlgili Kişi Başvurularının Cevaplanması ve Yönetilmesi
 • Veri İhlalleri ve Veri İhlal Bildirim Süreçleri: 21 Adımda Veri İhlalleri Nasıl Yönetilir?
 • Süreç Mimarisi, Veri Mimarisi, Kurumsal Mimari Kavramlarının KVKK Uyumu ile İlişkisi
 • Bir KVKK Uyum Projesinde Adımlar Nelerdir?
 • Kick-off Toplantısının Önemi ve İçeriği
 • Organizasyon Şemasının Analizine Bağlı ve İlişkili Olarak Düzenlenecek Birim Toplantılarının Planlanması
 • İş Süreçlerinde Veri Katman Analizi
 • KVKK Dokumantasyonu
 • Just-in-time Aydınlatma
 • Süreç ve Envanter Uyumluluğunun Kontrol Edilmesi
 • Kişisel Veri İşleme Envanterlerinin Tekilleştirilmesi, İlişkilendirilmesi ve VERBIS Dönüşümlerinin Yapılması
 • PIA Raporunun Hazırlanması, GAPP/PMM Modeli, 29134 İle Mahremiyette Risk Yönetimi, ISO 27001
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Yayınladığı Rehberler, Verdiği Kararlar, Çıkardığı Tebliğler
 • Yazılımların PBD (Privacy By Design) Gereklilikleri Açısından İncelenmesi
 • Tedarikçi Risk Yönetimi
 • Teknik Altyapı Gerekliliklerinin Çıkarılması, Planlanması, İmplementasyonu
 • Ürün Benchmarkları
 • POC Çalışmaları
 • DLP/ SIEM Kurulumları ve Kural Setlerinin Regülasyon Gerekleri Kapsamında Değerlendirilmesi
 • Bazı Kişisel Veri Koruma Kararlarının İncelenmesi
 • DPO/DPR Nedir ve GDPR Kapsamında Nasıl Düzenlenmiştir? Nasıl DPO Olunur?
 • Kişisel Verileri Korumada Bireysel Sertifikasyonlar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak