Potansiyelimi Nasıl Keşfederim?


foto

AMAÇ

Çalışanların kendi potansiyellerini açığa çıkartacak düşünce yapısını tetikleyerek, potansiyellerini performansa dönüştürmelerini desteklemek amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Potansiyel #Kişisel Liderlik #Sonuç Odaklılık #Performans

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Potansiyelinin önündeki engelleri ve potansiyelini nasıl keşfedeceğini ve geliştireceğini bilir.
Anlar: Hayatın içinde tüm kimlikleriyle ve değerleriyle şu an göründüğünden çok daha büyük bir potansiyel olduğunu anlar. Potansiyelini hayata daha çok yansıtabilmek için neye ihtiyacı olduğunu anlar.
Yapar: Yeni düşünce yapısı ile hedeflerini günceller ve motivasyon kaynaklarını bulur ve harekete geçme dürtüsü kazanır.

HEDEF KİTLE

Potansiyeline ve kişisel liderliğine yatırım yapmak isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Potansiyel Nedir?
 • Potansiyel Nasıl Açığa Çıkar?
 • "Ben" Kimdir?
  • Kimliklerim ve Ben
  • Değerlerim ve Ben
 • Potansiyelin Önündeki Engeller
 • Hayallerden Hedeflere
 • Hedef Check-up
 • Kişisel Liderlik Modeli: GROW

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Kendine Liderlik, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik