2022 Risk Analizi


foto

AMAÇ

Dünya'da ve ülkemizde gerçekleşen gelişmelerin, ekonomi üzerindeki etkilerinin irdelenmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Ekonomi #Risk Analizi #Senaryo Analizi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Ekonomi üzerinde etkisi olabilecek ulusal ve uluslararası risk unsurlarını bilir.
Anlar: Ekonomik gelişmelerin birçok unsura bağlı olduğunu anlar.
Yapar: Ulusal ve uluslararası risklerin analizini yapar, olası etki senaryolarını çıkarır.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur. Katılımcılarda temel ekonomi bilgisi aranmaktadır.

İÇERİK

 • Makro Risk
  • Yurtiçi Riskler
  • Politik Riskler
  • Askeri Riskler
  • Toplumsal Riskler
  • Ekonomik Riskler
 • Yurtdışı Riskler
  • AB Kökenli Riskler
  • ABD Kökenli Riskler
  • Asya Kökenli Riskler
 • Özel Dosyalar
  • Petrol
  • Altın
 • Sonuçlar: Olası Riskler Işığında Senaryo Analizi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Kıyaslama, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak