Excel ile Grafikler ve Özelleştirilmiş Grafikler


foto

AMAÇ

Temel Excel kullanım becerisine sahip katılımcıların, grafik türü seçme, grafik oluşturma ve grafiği özelleştirme becerilerini geliştirerek, grafikleri hızlı ve etkin biçimde kullanmalarını sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Veri #Analiz #Grafik #Özelleştirilmiş Grafik

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Excel grafik kullanımını bilir.
Anlar: Grafik seçimini ve dinamik alanı anlar.
Yapar: Raporları için özelleştirilmiş grafikler yapar.

HEDEF KİTLE

Excel’de grafik oluşturma ihtiyacı duyan çalışanların katılımına uygundur. Temel Excel kullanma becerisi olması ön koşuldur.

İÇERİK

 • Excel’de Grafikler
  • Mini Grafik (Sparkline)
  • Grafik Tür Seçimi ve Kullanım Yerleri
  • Her Yönüyle Temel Grafik Kullanımı
  • CMBO Grafikler
  • Grafikler için Dinamik Veri Alanı Oluşturmak
  • Trendline
 • Özelleştirilmiş Grafikler
  • Grafikler’de Shepes, Icon ve Resim Kullanımı
  • Hız Göstergesi Grafiği Oluşturmak
  • Progress Circle Grafiği Oluşturmak
  • Termmetre Grafiği Oluşturmak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: