Dijital Neslin Davranış ve Tutumları


foto

AMAÇ

Dijital dünyada içinde kuşakların davranış kalıpları ve motivasyonlarını aktarmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Ditijal Davranışlar #Nesiller #Generations #Fomo #Pazarlama #İnsights

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dijital dünya içinde kuşakların davranış kalıpları ve motivasyonlarını bilir. Sözlü, yüz yüze, yazılı, teknolojik yöntemleri bilir.
Anlar: İletişim mesajlarının kuşaklara göre şekillendirilebilir olduğunu anlar. Her mesajın nasıl kurgulanacağına dair alt yapıyı oluşturur.
Yapar: İletişim araçlarını seçerek, kuşaklara ve motivasyonlarına göre mesaj oluşturmayı ve trend takip etmeyi öğrenir ve buna göre iletişimini şekillendirir.

HEDEF KİTLE

Pazarlama, iletişim, müşteri ilişkileri bölümleri çalışanları ve kendini pazarlama konularında geliştirmek isteyen çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Yeni Dünya ve Değişen Davranışlar
 • Teknolojinin Sosyal ve Kültürel Etkileri
 • Ütopya mı? Gerçek mi?
 • Nesiller ve Dijital Hastalıklar
 • Tanımlanamayan Davranışsal Etkiler
 • Kaçırma Korkusu, Heyecan ve Eğlence Beklentisi
  • FOMO: Fear of Missing Out
  • JOMO: Joy of Missing Out
  • LOMO: Love of Missing Out
 • Tipik Dijital Davranış Değişiklikleri
 • Satın Alırken ve Kullanırken Dijitalleşen Kuşaklar
 • 1984, Cesur Yeni Dünya ve Değişme Kaynaklı İnsan

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme