Kendi Kendine Koçluk


foto

AMAÇ

Katılımcılara kendine daha yakından bakabilme, değerlerini ve güçlü yanlarını keşfetme becerisi kazandırmak ve uygulamalarla farklı bakış açısı edinmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Koçluk #Keşif #Öz Farkındalık #Anlam

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Değerlerini, güçlü yanlarını ve gelişime açık yönlerini bilir. Koç gibi dinleme, duygu farkındalığı ve kontrolünün iletişime etkisini bilir.
Anlar: Kendine koçluk yapma konusunda edineceği pratiklerin iş ve özel hayat dengesine etkisini anlar.
Yapar: Koçluk egzersizleri sonrasında kendini daha etkili ifade ederek çevresine daha empatik yaklaşır ve yaşam kalitesini artırır. Kendine ve başkalarına koçluk bakış açısıyla yaklaşma konusunda yeni kazanımlar edinir.

HEDEF KİTLE

Kendini keşfetmek, hayatına yön vermek ve farkındalığını artırmak isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Neden Koçluk Yapılıyor?
  • Koçluk Nedir? Ne Değildir?
  • Kişisel Farkındalığın Önemi
 • Neye Koçluk Yapılıyor?
  • Neredeyim? Neyi Hedefliyorum?
  • Uygulama: Bireysel SWOT Çalışması
  • 4D: Değerler, Düşünce, Duygu, Davranış
  • Kişisel Kontrolü Ele Almak
  • Uygulama: Değerler Çalışması
 • Nasıl Koçluk Yapılıyor?
  • Güçlü Sorular Sormak
  • Koç Gibi Dinleyebilmek ve Geri Bildirim Vermek
  • Uygulanabilir Koçluk Araçları
  • Kişisel Koçluk Yaklaşımının Oluşturulması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik