Zihin Haritalama


foto

AMAÇ

Sonuç odaklı zihin haritaları tasarlayabilmek için doğru kurgular yapabilmek ve bilgiyi doğru aktarabilmek için gereken becerileri geliştirmektir.

ODAK NOKTALARI

#Zihin Haritalama #Mindmapping #Sonuç Odaklılık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Zihin haritası kavramını, mantığını, önemini bilir.
Anlar: Zihin haritası oluşturma adımlarını anlar.
Yapar: Aktarılan yöntemler ile hedefler doğrultusunda bilinçaltına ulaşma adına ilk adımları atar.

HEDEF KİTLE

Düşüncelerini doğru kurgulayarak sunmak isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Düşünme Üzerine Düşünmek
  • Zihin Haritası Tekniği
  • Zihin Haritası Kullanım Alanları
  • Düşünceleri Oluşturmak
  • Düşünceleri Görselleştirmek
  • Düşünceleri Sınıflandırmak ve Bağlantılandırmak
  • Zihin Haritası Tasarlama Adımları
  • Zihin Haritası Uygulaması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Raporlama ve Sunum, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği