Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kredi Tahsis Yönetimi


foto

AMAÇ

Kredilerde dikkat edilmesi gereken unsurlar ve sağlıklı ve sürdürülebilir kredi yönetimi konusunda bilgi aktarılmasıdır.

ODAK NOKTALARI

#Krediler #Sürdürülebilir Kredi Yönetimi #Piyasa Verileri İzleme #Müşteriyi Tanıma

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Sağlıklı ve sürdürülebilir kredi tahsis ve yönetimini bilir.
Anlar: Sürdürülebilir ve sağlıklı bir kredi tahis ve yönetim sürecini anlar.
Yapar: Tahsis aşamasında ve kredi kullandırımında kredi süreçlerini doğru uygular. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kredi yönetimi yaparken banka politikaları doğrultunda çevreye, doğal kaynaklara zarar vermeyen kredilendirme yapar.

HEDEF KİTLE

Tüm şube çalışanları ile birlikte genel müdürlükten kredi tahsis, izleme ve takip ve tasfiye ekiplerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Kredi Politikası ve Stratejileri
 • Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kredi Pazarlaması
  • Kredi Ürünleri
  • Müşteri İhtiyaçlarını Anlama
  • Müşteri Kredibilitesine ve İhtiyaçlarına Yönelik Kredi Tahsisi
  • Limit Belirleme ve Teminat Alma
  • Kullandırılan Kredilerin Amaçları Doğrultusunda Kullanıldığının İzlenmesi ve Takibi
  • Sağlıklı Kredi Tahisisi Sonrasında Kullandırım Koşullarının Dikkatle İzlenmesi
  • Müşteri Ziyaretleri ve Raporlanması
  • Piyasa Verileri
  • Diğer Banka Çalışmaları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Maliyet, Fiyatlama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: