Yatırım Ürünleri ve Hesaplama Yöntemleri


foto

AMAÇ

Yatırım ürünlerinin özelliklerinin, işleyişinin, maliyet ve karlılık analizinin aktarılması hedeflenmektedir. Ayrıca; tüm ürünler için faiz- getiri ilişkisi, hesaplama yöntemleri, risk ve ürünleri etkileyen piyasa koşulları konularına da eğitimde yer verilecektir.

ODAK NOKTALARI

#Yatırım Ürünleri #Finansal Enstrümanlar #Hesaplama Yöntemleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yatırım ürünlerinin özelliklerini, işleyişini bilir.
Anlar: Değişen piyasa koşullarının yatırım ürünlerini nasıl etkilediğini anlar.
Yapar: Hangi piyasa koşulunda, hangi yatırım ürününün avantajlı ya da dezavantajlı olacağını yorumlayıp aktarabilir.

HEDEF KİTLE

Şube ve genel müdürlükten (hazine, fon yönetimi birimlerinde çalışanlar hariç) konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Yatırım Ürünleri
  • Bonolar: Hazine Bonosu, Finansman Bonosu               
  • Tahviller: Devlet Tahvili, Özel Sektör Tahvili, İskontolu ve Kuponlu Tahviller, Sabit ve Değişken Faizli Tahviller
  • Eurobondlar:Birikmiş Faiz, Temiz ve Kirli Fiyat Hesaplamaları               
  • Repo
  • Hisse Senetleri (Temettü ve Rüçhan Hakkı Hesaplamaları)               
  • Yatırım Fonları
  • Döviz ve Kıymetli Madenler: Altın, Gümüş
 • Yatırım Ürünlerinin Özellikleri, İşleyişi, Getiri Hesaplamaları
 • Yatırım Ürünlerinin Vergisel Boyutu
 • Piyasalardaki Hareketlerin Yatırım Ürünlerine Etkisi
  • Faiz Oranlarını Etkileyen Faktörler       
  • Döviz Kurlarını Etkileyen Faktörler       
  • Hisse Senedi Fiyatlarını Etkileyen Faktörler       
  • Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler       

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı, Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Mevzuat
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: