Kredi Teminatlarına Hukuksal Bakış


foto

AMAÇ

Kredi teminatlarının hukuksal yapısı ve ilgili mevzuat hakkında bilgi aktarmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Mevzuat #Kredi #Teminatlar #Kefalet #Rehin #İpotek

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kredi teminatlarının hukuki yapısını bilir.
Anlar: Kredi teminatlarının hukuksal şartlarını bildiğinden işlemlerini dikkatli yapması gerektiğini ve teminatların önemini anlar.
Yapar: İşlemleri hukuksal süreçlere uygun şekilde yapar.

HEDEF KİTLE

Kredi ürünü ile ilgili tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Kredilere Genel Bakış
  • Kredi Kavramı
  • Türkiye'de Kredilere Genel Bakış
 • Banka Kredi Teminatları
  • Kefalet
   • Geçerlilik Koşulları
   • Kefalet Türleri
   • Kredi Türlerine Göre Kefalet Hükümleri
   • Kefaletin Sona Ermesi
   • Sorunlu Kredilerde Kefaletin Durumu
  • Taşınır Rehni
   • Taşınır Rehni Özellikleri
   • Taşınır Rehni Türleri
   • Taşıt Rehni
   • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni (6750 sy. Kanun)
   • Rehin Hakkının Sona Ermesi
   • Taşınır Rehninin Sorunlu Kredilerde Durumu
  • Taşınmaz Rehni (İpotek)
   • İpotek Türleri
   • İpotekte Derece
   • İpotekli Malın Satışı
   • Sorunlu Kredilerde Taşınmaz Rehninin Durumu

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: