Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı


foto

AMAÇ

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın genel esasları ile birlikte, finans sektörüne olası etkilerinin aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Avrupa Yeşil Mutabakatı #Yeşil Dönüşüm #Sürdürülebilir Finansman #Düşük Karbonlu Ekonomi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: AB Yeşil Mutabakatı'nın sadece bir düşünce tarzı veya yaklaşım değil; bir ekosistem bakış açısı ile; sosyal, çevresel ve ekonomik sistemlerin değişimine yönelik pek çok araç ve politikanın hayata geçirilmesi olduğunu bilir.
Anlar: AB Yeşil Mutabakatı genel esasları yanısıra bankacılık sektörüne etkilerini anlar.
Yapar: Proje finansmanı sırasında çevreci bakış açısının değerlendirme kriterleri arasında ön planda tutar. Yeşil yatırımların finanse edilme olasılığının artmasını sağlar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Genel Hatları ile Yeşil Mutabakat Kapsamı ve Getirileri
 • Yeşil Mutabakat’ın Türkiye’ye Olası Etkileri
  • Sınırda Karbon Düzenlemesi ve Mali Yükümlülükler
  • Politik ve İdari Süreçler Üzerindeki Etkiler
 • Yeşil Mutabakat ve Finans Sektörü
  • Yeşil Mutabakat’ın Finansmanı
  • AB Taksonomisi
  • İyi Uygulama Örnekleri: Finans Sektörünün Süreç İçerisindeki Rolü

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Fiyatlama, Kıyaslama, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği, Kurumsal Girişimcilik