Değişim ve Farklılıklara Liderlik


foto

AMAÇ

Günümüzün hızlı değişim dinamiklerini anlama, rutinin dışına çıkmaya hazır olma ve farklı bakış açıları ile hem kendisinde hem de çevresinde değişimi hayata geçirebilme becerisi kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Değişim #Farklılıklar #Liderlik #İkna #Değerler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Değişimi tetikleyen faktörleri, farklılıkları anlamanın değişim içindeki önemini bilir.
Anlar: Değişimi hayata geçirebilmek için gereken kritik başarı faktörlerinin neler olduğunu ve farklılıkları kucaklamanın süreç içindeki önemini anlar.
Yapar: Bir değişim sürecini başlatmak ve farklılıkları hayatına sokmak üzere daha güvenle adım atar.

HEDEF KİTLE

Değişim dostu tüm uzmanlar, yönetici adayları ve yöneticilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Değişim ve Dönüşüm Dediğimizde Ne Anlıyoruz?
  • Değişime İhtiyacı Nasıl Göreceğiz? İlk Adım Ne Olmalı?
  • Değişimlere Neden Direnç Gösteririz? Tepkimizin Düzeyini Neler Belirler?
  • Belirsizlikler İçinde Daha Rahat Nasıl Hareket Edebiliriz?
  • Çevremizdeki Farklılıklara, Farklı Bakış Açılarına Nasıl Yaklaşıyoruz?
  • Başkalarını Sürece Katarken Önyargıları ve Dirençleri Nasıl Aşabiliriz?
  • Değişim Sürecinde Farklılıkları Bünyeye Katmak Neden Önemlidir?
  • Farklılıklarımızla Birlikte Çalışma Kültürünü Nasıl Hayata Geçireceğiz?
  • Çeşitliliği Zenginliğe Dönüştürmek İçin Kritik Başarı Faktörleri Nelerdir?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetme, Güven Yaratma, Kendine Liderlik, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler: Sorumluluğu Devretme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Farklılıkları Yönetme, Değişim ve Düşünce Liderliği