Değişim ve Çözüm Odaklılık


foto

AMAÇ

Değişim dönemlerinde çözüm odaklı bir yaklaşım benimseme, farklı bakış açıları geliştirebilme ve bu dönemlerde ekibi etkili yöneterek katkılarını sağlayacak yöntemler geliştirebilme becerisi kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Değişim #Çözüm Odaklılık #Yaratıcı Çözümler #Farklı Bakış Açıları #Ekip Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Değişim döneminde esnekliğin ve yeni durumlara uyumun başarı üzerindeki önemini bilir. Değişim döneminde ekibin katkısının sağlanmasının önemini bilir.
Anlar: Değişimin yaşamına katkısını anlar, değer katacak yönlerini fark eder. Değişime yönelik direnç alanlarını fark eder. Konfor alanından çıkarak gelişim sağlayacağını anlar. Yaratıcı çözüm üretmenin tüm yaşamına etkisini fark eder. Değişim dönemlerinde ekip içindeki farklılıkları iyi yönetebildiğinde başarının artabileceğini anlar.
Yapar: Değişim dönemlerinde farklı bakış açıları geliştirecek yöntemleri uygular. Proaktif yaklaşım ile farklı çözümler üretir. Değişim dönemlerinde ortaya çıkabilecek dirençleri iyi yönetir ve ekibin katkısını sağlayacak yöntemleri uygular. Çözüm odaklıdır ve yaratıcı çözümler üretir.

HEDEF KİTLE

Değişim dönemlerine uygun çözüm odaklı yaklaşım geliştirmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Değişimi Kabul Etmek
  • Gelişim için Kabul Etmek
  • Zorunlu Durumlarda Kabul Etmek
 • Değişim Sürecinde Kendini Tanımak
  • Değişim Sürecindeki Tepkilerimizi Anlayabilmek 
 • Çözüm Odaklılık ve Farklı Bakış Açıları Geliştirebilmek
  • Farklı Çözüm Yollarını Oluşturabilmek
  • Yaratıcı Çözümler
 • Değişime Yönelik Dirençler, Algılama Farklılıkları ve Farklı Davranış Kalıpları
 • Ekibin Katkısını Sağlamak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratcılık, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği