Türkiye Ekonomisinin Gelecek 10 Yıllık Yolculuğu


foto

AMAÇ

Türkiye ekonomisinin gelecek 10 yılını makro ekonomik veriler ile yorumlamak ve mevcut durumu analiz ederek hedefleri belirlemektir.

ODAK NOKTALARI

#Türkiye Ekonomisi #Makroekonomi #Türkiye 2030 #Dünya 2030 #Katma Değerli Yatırım #Sosyo Ekonomik Göstergeler #AR-GE Yatırımları #Tasarruf #Üretime Dayalı Büyüme #İleri Teknoloji İhracatı #Endüstri 4.0 #Toplum 5.0 #Yapay Zeka

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Türkiye ekonomisi 2030 ile Dünya ekonomisi 2030 görünümünü, makroekonomik sorunlarını temel hatları ile bilir.
Anlar: Çözüm yollarını anlar.
Yapar: Gelecek 10 yıla ait planlama ve stratejileri yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Dünya Ekonomisine Küresel Bakış
 • Türkiye Ekonomisinin Mevcut Durumu
 • Kişi Başına Düşen GSYH
 • İşsizlik
 • Bütçe Dengesi
 • Ödemeler Dengesi
 • DoğrudanYabancı Yatırımlar
 • Cari İşlemler Dengesi
 • Gelir Dağılımı
 • Eflasyon
 • 2000-2020 Yılları Arası İmalat Sanayi
 • Makro Ekonomik Verilerin Analizi
 • Kişi Başına Gelir 10 bin $ Dünya ve Türkiye Analizi
 • Dünyada İmalat Sanayi
 • Katma Değeri En Yüksek 15 Ülke (1980-2020)
 • Küresel Ekonomi 2030
 • Türkiye Hangi Sektörlere Yatırım Yapmalı?
 • MESS Teknoloji Merkez MEXT 2030
 • İşgücü Modelleri
 • Petrol Çağı Bitiyor ve Teknoloji Çağı Başlıyor
 • Teknoloji ve Dijitalleşme Dijital Dönüşüm
 • Edüstri 4.0, Toplum 5.0 ve Türkiye 2030
 • Yapay Zeka ve Toplum 5.0 Modeli
 • Geleceğin Meslekleri ve Türkiye 
 • Proje Bazlı Teşvik Sistemi ve Türkiye Sektörel Yatırımları 
 • Teknoloji ve AR-GE 
 • Türkiyede ve Dünyada Yatırımlar 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girşimcilik, Global Zeka, Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak