Dijital Empati


foto

AMAÇ

Dijital iletişim araçlarını etkin ve etkili bir şekilde kullanmanın yollarının aktarılmasıdır.

ODAK NOKTALARI

#İletişim Araçları #İlişki Yönetimi #Sonuç ve Çözüm Odaklılık #İfade Becerisi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dijital iletişimdeki önemli noktaları bilir. Telefon, e-mail, görüntülü konuşma gibi araçların avantaj ve dezavantajlarını bilir. Dijital ortamların iletişime etkisini ve empatinin önemini bilir.
Anlar: Dijital ortamlar ve araçların farklı iletişim boyutları ve etkinliklerini anlar. Dijital iletişimin fırsatlarını ve tehditlerini anlar. Dijital iletişimde empatinin önemini ve etkisini anlar.
Yapar: Dijital iletişim araçlarını kullanarak kendini etkin ifade eder. Dijital iletişimde empatik yaklaşımla daha etkin ve etkili iletişim kurar.

HEDEF KİTLE

Eğitim temel düzey bir eğitim olup dijital iletişim becerilerini, doğru araçlar ve iletişim şekilleri kullanarak geliştirmek isteyen daha çok iş hayatının başlarındaki çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Dijital İletişimin Unsurları
 • Olumlu Bakış Açısı
 • Duygusal ve Bilişsel Empati
 • Farklılıklara Saygı
 • Dijital Empati Dilinin Temel Unsurları
 • İletişimde Dijital ile Empati Dilinin Birleştirilmesi
 • İletişimde Dijitalin Güçlü Yönlerinin Farkedilmesi ve Dezavantajlarının Ortadan Kaldırılması
 • Dijital İletişimde Sözel Olmayan İpuçları ve Araçlar
  • Dijital Empatik Görsel Yaklaşımı
  • Farkındalıkların Dijital Empatideki Önemi ve Ön Yargılar
  • Tek Cümlenin Gücü
  • Empatiksen Sempatik misin?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur Yazarlık