Bankacılıkta Vergi Uygulamaları


foto

AMAÇ

Banka ürün ve işlemlerinde vergi uygulamaları, vergi mevzuatı ve banka muhasebesi ile ilgili kavramlar, kurallar ve araçlar hakkında bilgi aktarılmasıdır.

ODAK NOKTALARI

#Vergilendirme #Hukuk #Para ve Sermaye Piyasası Araçları #Kar/Zarar #Stopaj #BSMV

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankacılıkta vergisel düzenlemeleri, uygulamaları ve vergilendirmede kullanılan tanımları bilir.
Anlar: Bankacılıkta genel vergi uygulamasının iş ve işlemlere etkisini anlar.
Yapar: Vergisel kavramların banka ve müşteri uygulamalarına etkisini gözeterek işlem yapar.

HEDEF KİTLE

Genel müdürlük finans bölümünün, ürün sahibi işkollarının, hazine bölümünün, vergi ile ilgili çeşitli operasyonları yürüten bölümlerin çalışanları ile şubelerde çalışan, vergileme konularında bilgi sahibi olmak isteyen çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Verginin Temel Kavram ve İlkeleri
  • Vergi Yükümlüsü ve Sorumlusu
  • Vergilendirme Süreçleri: Tarh, Tahakkuk, Tebliğ, Tahsil
 • Temel Vergi Kanunları: Konu, Kapsam, Mükellef, İstisnalar, Matrah, Oran ve Beyan Bilgileri
  • Gelir Vergisi
  • Kurumlar Vergisi
  • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
  • Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
  • Katma Değer Vergisi
  • Damga Vergisi
  • Harçlar
  • Veraset ve İntikal Vergisi
  • Değerli Kağıtlar Kanunu
 • Uygulama Örnekleri ile İşlem ve Ürünlerde Vergileme
  • Bankacılık Ürünlerinin Vergilendirilmesi: Kredi, Türev, Yatırım Fonları Eurobond Dahil Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları
 • Raporlama, Kontrol ve Uyum Yükümlülükleri
  • Uluslararası Vergi Uyum Yükümlülükleri
   • FATCA
   • CRS
   • Transfer Fiyatlandırması
 • Yerel Vergi Uyum Yükümlülükleri
  • Veraset ve İntikal Vergisi Uygulamaları
  • Katma Değer Vergisi Tevkifatı
  • Yurtdışı Para Transferlerinde Vergi Kontrolleri
  • Varlık Barışı Uygulamaları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler:
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç,
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: