Uygulamada Akreditifler


foto

AMAÇ

Akreditif metinlerinin UCP 600 kuralları, ISBP 745 Standartları ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen görüşlere uygun olarak oluşturulması ve kullanılması hakkında bilgi aktarılmasıdır.

ODAK NOKTALARI

#Akreditifler #UCP 600 #ISBP 745 #Standartlar

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Akreditiflere ilişkin kuralları ve standartları bilir.
Anlar: Kuralların ve standartların uygulamaya etkilerini ve müşteri ihtiyacını anlar.
Yapar: Doğru yöntemi tespit eder, riskleri azaltır, önler.

HEDEF KİTLE

İthalat ve/veya ihracat akreditiflerinden sorumlu çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Akreditif Açılışı Mesajında "Akreditifin Geçerli Olduğu Yer" ve "Akreditifin Yeri" Alanlarının Farklı Yazılmasının Sonuçları Nelerdir?
 • Sessiz Teyit (Silent Confirmation) Yönteminin Kullanılmasında Nelere Dikkat Edilmelidir?
 • "All Documents Must Be in English” Şartını İçeren Bir Akreditife Ait Belgeler Nasıl İncelenmelidir?
 • Bir CMR Taşıma Belgesi Üzerinde İki Taşımacı Adının Belirtilmesi Rezerve Neden Olur mu?
 • Kopya Taşıma Belgesi Üzerindeki Malların Kusurlu Olduğuna Dair Bir Kayıt veya Malların Geç Yüklendiğine Dair Bir Tarih Belgeyi Rezervli Yapar mı?
 • Negotiable, Blank Endorsed” Şartları Nasıl Ele Alınmalıdır?
 • Bir Sigorta Belgesini Acente İmzaladığında Acentenin Adı Mutlaka Belirtilmeli midir?
 • Belgelerin Bankalar Arasında Postada Kaybolması Halinde Sorumluluğun Hangi Tarafa Ait Olduğunu Hangi Şartlar Belirler?
 • Akreditifte İstenen Belgelerde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar; Fatura, Taşıma Belgeleri, Sigorta Belgeleri ve Diğer Belgelere İlişkin ICC Bankacılık Komisyonu Tarafından Verilen Görüşler
 • Akreditiflerde Yer Alan Bazı Özel Şartların Yorumlanması
 • All Negotiations Must Be Endorsed On The Original Letter Of Credit And Negotiation Bank’s Remittance Letter Must State This Effect
 • Akreditif veya Değişikliklerin İhbarı Sırasında Bankaların Üstlendikleri Sorumlulukların Açıklanması
 • Rezerv Bildirimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular
 • URR725 Yayınında Bahsedilen Rambursman Taahhüdü (Reimbursement Undertaking) Konusunda Dikkat Edilecek Konuların Ele Alınması
 • Incoterms 2020 Değişen Konular

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat ,Operasyonel Verimlilik, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: