Uygulamada Akreditifler


foto

AMAÇ

Akreditif metinlerinin UCP 600 kuralları, ISBP 745 Standartları ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen görüşlere uygun olarak oluşturulması ve kullanılması hakkında bilgi aktarılmasıdır.

ODAK NOKTALARI

#Akreditifler #UCP 600 #ISBP 745 #Standartlar #Özel Akreditif Türleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Akreditiflere ilişkin kuralları ve özel akreditif türlerini bilir.
Anlar: Kuralların uygulamaya etkilerini ve özel kullanımlara ilişkin müşteri ihtiyacını anlar.
Yapar: Doğru yöntemi tespit eder, riskleri azaltır, önler.

HEDEF KİTLE

İthalat ve/veya ihracat akreditiflerinden sorumlu çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Akreditifin Ödeme Yöntemi Olarak Tercih Edilmesi, Riskler ve Genel Bilgiler   
 • Akreditif Açılması, İhbarı ve Değiştirilmesi  
 • MT700 Alanları Üzerinden Bilgilendirme
  • Akreditifin Vadesi ve Yeri
  • Akreditifin Geçerli Olduğu Banka ve Kullanım Yöntemi
  • Tolerans Uygulamaları
  • Akreditiflerin İskonto Edilmesi
  • INCOTERMS 2020 (Teslim Şekilleri)
  • Belgelere İlişkin Genel Konular (ISBP745 Önemli Noktalar)
  • Akreditiflerde Yer Alan Bazı Özel Şartlar
  • Diğer MT700 Alanlarına Ait Açıklamalar
  • Rezerv Bildirimi   
 • Özel Akreditif Türleri ve Kullanım Yöntemleri     
  • Silent Confirmation (Sessiz Teyit) ve Risk Participation Agreements (Risk Paylaşım Anlaşmaları)
  • Reimbursement Undertakings (IRU/RU) Rambursman Yetkisi/ Taahhüdü)
  • Red Clause Letter of Credit (Kısmi Peşin Ödemeli Akreditifler)
  • Revolving Letter of Credit (Yenilenerek Kullanılan Akreditifler)  
  • Transferable Letter of Credit (Devredilebilir Akreditifler)
  • Back to Back Letter of Credit  (Karşılıklı Akreditifler)  

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat ,Operasyonel Verimlilik, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: