İş Yaşamında Yapılan 10 Temel Düşünme Hatası


foto

AMAÇ

Veriler ışığında ve mantıklı kararlar almamız beklenen iş yaşamımızda farkında olmadan en sık yaptığımız düşünme hatalarını tanımlamak, bunların ardında yatan nedenleri fark etmek, bunlarla başa çıkmak için yöntemler aktarmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Eleştirel Düşünme #Analiz Etme #Karar Alma #Etkin Düşünme #Sorgulama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Temel düşünme hatalarını ve bunların iş yaşamında yol açabileceği sorunları bilir. Karar alırken kendisi veya bir başkası bir düşünce hatası yaptığında bunu hızla fark edecek ve tanımlayabilecek bilgiye sahip olur.
Anlar: Temel düşünme hatalarının ardında yatan nedenleri anlar.
Yapar: Bir düşünce hatası yaptığında hızla bunu fark edecek ve düzeltecek mekanizmalar geliştirir. Başkalarında bu hataları gördüğünde bunu doğru iletişim yöntemiyle onlara da fark ettirir.

HEDEF KİTLE

Özellikle yöneticilerin katılması önerilmekle birlikte, iş yaşamında başkalarını etkileyen kararlar alan herkesin katılımına uygundur. İK çalışanlarının katılımı (işe alım, yetenek/performans yönetimi ile kariyer gelişimi alanında çalışanlara) özellikle önerilmektedir.

İÇERİK

 • Mantıkla Bilinçli Düşünme Eylemi Nedir?
 • Etkin Düşünmenin Önündeki Engeller Nelerdir?
 • İş Yaşamındaki 10 Temel Düşünme Hatası ve Sonuçları Nelerdir?
  • Çerçeveleme Etkisiyle Verilen Mantıksız Kararlar
  • Taahhüt Artırımı Etkisiyle Yapılan Temel Yatırımcı Hataları
  • Çıpalama Etkisi Altında Pazarlık Yaparken Yapılan Hatalar
  • Doğrulama Eğilimi ile Kendimizi Sürekli Haklı Çıkarmamız
  • Hazırda Bulunma Etkisinin Snucu Olan Hatalı Genellemeler
  • Zıtlık ve Enderlik Yanılgısı Nedeniyle Yapılan Satın Alma Hataları
  • Seçenek İkilemi Yüzünden Yaşanan Verimlilik Sorunları
  • Geri Görüş Önyargısı Yüzünden Hataları Kabullenmede Güçlük
  • Kendini Gerçekleştiren Kehanet Nedeniyle Yapılan Hatalı Yönlendirmeler
  • Hikâye Önyargısı ile Kurulan Hayaller ve Gerçekler Arasındaki Uçurum
 • 10 Temel Düşünme Hatasının Farkında Olmak ve Bunlarla Başa Çıkmak için Etkin Yöntemler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Yetenek Yönetimi, Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği