Etkin Performans Değerlendirme Görüşmeleri Yapmak 


foto

AMAÇ

Performans değerlendirme sürecinin ve özellikle de toplantısının en iyi şartlarda yönetilmesi için gerekli bakış açısını, bilgi ve beceri düzeyini, ekip performanslarının geliştirilmesine destek olacak yaklaşımları katılımcılar ile paylaşmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Performans Gelişimi #Etkili İletişim #Duygusal Zeka #Geri Bildirim/ İleri Besleme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Performans değerlendirme sürecindeki rol ve sorumluluklarını bilir.
Anlar: Görüşmelerin ve sürecin daha etkin sonuçlara ulaşmasına destek olacak yaklaşımların neler olduğunu anlar.
Yapar: Görüşmelerde kullanılan doğru, temiz, yalın dilin geri bildirim/ ileri beslemedeki yüksek etkisini daha iyi analiz ederek, ilgili beceriler konusunda kendisini güçlendirir.

HEDEF KİTLE

Performans görüşmesi yapan, bu görüşmeleri daha etkinleştirmek isteyen tüm yöneticiler ve yönetici adaylarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Performans Yönetimi ve Etkileri
 • Performans Yönetme Süreci
  • Yönetim Davranışı
  • Hedef ve Performans İlişkisi
 • İletişimin Gücünü Arttırmak
  • Benlik Durumları ve İletişime Etkisi
  • Etkin Dinleme ve Güçlü Soru Sorma
 • Geri Bildirim Diyaloğu
  • Etkili Geri Bildirim Bileşenleri
  • Geri Bildirim Modeli
 • Performans Değerlendirme Görüşmesi
  • Görüşme Öncesi Hazırlık
  • Görüşme Esnası: Tespit ve Eylem Planı Aşamaları
  • Görüşme Sonrası
  • Potansiyeli Tespi ve Geliştirme
 • Performans Görüşmesini Hayata Geçirmek Üzere Uygulamalar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme, Yetenek Yönetimi/ Optimizasyonu, Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme, Vizyon ve Değerlerle Liderlik